Privacy

In de bijgevoegde privacyverklaring informeren we je over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze dienst- en hulpverlening en bij het gebruik van deze website en de daarmee verbonden diensten. 

Het beschermen van persoonsgegevens van burgers, leveranciers, (website)bezoekers, sollicitanten of andere betrokkenen is erg belangrijk voor Brandweer Zone Rand. Daarom stellen we alles in het werk om gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR), Belgische Gegevensbeschermingswet en toepasselijke regelgeving te handelen wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Verzoek

Een verzoek doen tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht, bezwaar of intrekking van de toestemming, kan via dit webformulier: Formulier om een verzoek in te dienen

Melding

Mocht je een vraag hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, een indruk of aanwijzing van misbruik, laat ons je bezorgdheid direct weten via dit webformulier: Formulier voor een klacht of een melding

Wordt geen afdoend antwoord of bevredigende oplossing gevonden, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via [email protected]. Je hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 
BijlageGrootte
PDF icon privacyverklaring_klanten_v2.0.pdf239.29 KB