Zoneraad en zonecollege

Gemeentes BZR + Borsbeek

Brandweer Zone Rand verenigt 21 gemeenten

Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel

Sommige van deze gemeenten hebben geen brandweerpost op hun grondgebied, andere gemeenten huisvesten meerdere posten. Onze 20 posten verzorgen samen de brandweerzorg in onze zone en er is altijd een post in de buurt die snel ter plaatse kan zijn.

Wil je contact opnemen met de dichtsbijzijnde post? Hun gegevens vind je hier.

Blussen brand
Pompier word je hier handen 2022

De zoneraad

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweermandiensten. In de hulpverleningszone bepaalt deze waar onze organisatie moet staan op lange termijn. Zij keurt o.a. de begroting en het meerjarenbeleidsplan goed, beslist over de aankoop van de materialen en gaat over aanwervingen en ontslagen.

De secretaris heeft een uitvoerende functie en de zonecommandant een adviserende rol. Beiden nemen ook deel aan de vergaderingen van de zoneraad en zonecollege, maar zijn niet stemgerechtigd.

De leden

De zoneraad bestaat uit burgemeesters van de 21 gemeenten waar Brandweer Zone Rand voor instaat.

 • Boechout: Koen T’Sijen
 • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
 • Brasschaat: Philip Cools
 • Brecht: Sven Deckers
 • Edegem: Koen Metsu (Voorzitter)
 • Essen: Gaston Van Tichelt (Ondervoorzitter)
 • Hove: Bart Van Cauwenberghe
 • Kalmthout: Lukas Jacobs
 • Kapellen: Dirk Van Mechelen
 • Kontich: Bart Seldeslachts
 • Lint: Rudt Verhoeven
 • Malle: Sanne Van Looy
 • Mortsel: Erik Broeckx
 • Ranst: Johan De Rijck
 • Schilde: Dirk Bauwens
 • Schoten: Maarten De Veuster
 • Stabroek: Rik Frans
 • Wommelgem: Frank Gys
 • Wuustwezel: Dieter Wouters
 • Zandhoven: Luc Van Hove
 • Zoersel: Liesbeth Verstreken

Vergaderingen

De vergaderingen van de zoneraad zijn openbaar, met uitzondering van de besloten punten. Gemiddeld wordt er één keer per maand een vergadering gehouden, startend om 9u.

Iedereen kan de vergadering live meevolgen via ons kanaal op Youtube, maar je kan de opname ook achteraf bekijken. 

Openbare documenten

2023

2022

Pompier word je hier helm 2022
pexels fauxels 3183197

Het zonecollege

Het zonecollege staat, samen met de korpsleiding, in voor het dagelijks bestuur van de zone en het beheer van de financiën. De zoneraad kan hierbij ook een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een zonecollege.

De leden

Het zonecollege bestaat uit 5 burgemeesters die verkozen worden uit de zoneraad. Een pak minder dan het aantal leden van de zoneraad, maar staan proportioneel wel in verhouding met elkaar. Bij de samenstelling van het zonecollege hebben ze rekening gehouden met de politieke proportionaliteit en het evenwicht tussen grote en kleine gemeenten. 

 • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
 • Edegem: Koen Metsu (Voorzitter)
 • Essen: Gaston Van Tichelt (Ondervoorzitter)
 • Schilde: Dirk Bauwens
 • Zoersel: Liesbeth Verstreken

Vergaderingen 

Het zonecollege komt 2 keer per maand samen, maar de opnames worden, in tegenstelling tot de zoneraad, niet openbaar geplaatst.