Wettelijke brandpreventie

Brandweer Zone Rand staat voor jou klaar voor het geven van adviezen die jouw project ondersteunen op het vlak van brandveiligheid of voor het uitvoeren van een controle inzake brandveiligheid.

Maak hieronder een afspraak via één van onze webformulieren.

Voor meer informatie neem je bij voorkeur contact op per mail [email protected] of gebruik ons contactformulier

Telefonisch kan je ons op weekdagen bereiken op het nummer 03 205 80 70. Hou er rekening mee dat we door vergaderingen en controles vaak op pad zijn en niet altijd bereikbaar zijn.

Aanvraag controle brandveiligheid

Controle brandveiligheid

Wanneer de overheid een beslissing wil nemen (het verlenen van een exploitatievergunning, het toekennen van subsidies,  ...) dient zij zich hiervoor te baseren op een verslag van de brandweer. 
Dit wordt beschreven in het KB van 19 december 2014 betreffende de vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

Controles in het kader van een overeenkomst tussen 2 partijen behoren niet tot het takenpakket van de brandweer. 
 

Aanvraag voorbespreking

Detail embleem BZR

Een voorbespreking biedt jou de gelegenheid om vragen te stellen en eventuele problemen voor te leggen aan de brandweer. 

Op deze manier voorkom je mogelijke complicaties bij het indienen van je bouwaanvraag en zorg je ervoor dat onverwachte kosten die verband houden met brandveiligheid, de uitvoerbaarheid van je project niet in gevaar brengen.

Aanvraag vooradvies

Vooradvies

In sommige gevallen is een vooradvies wettelijk verplicht wanneer je een omgevingsvergunning indient en dit voor:

  • Niet-industriële gebouwen waarbij de bovenste vloerplaat hoger is dan 15 meter.
  • Industriële gebouwen van klasse B of C.
Blussen brand

Attest en regelgeving

Tijdens het opmaken van adviezen en verslagen van controles baseren wij ons op de bestaande regelgeving.

Als een instelling of inrichting een erkenning aanvraagt is in bepaalde procedures een attest nodig dat aangeeft of de regelgeving op het vlak van brandveiligheid goed toegepast wordt.

Dit “brandveiligheidsattest” wordt afgeleverd door de burgemeester. Hij/zij kan zich hiervoor baseren op een advies van de brandweer. 

Pompier word je hier handen 2022

Het retributiereglement

De wettelijke opdrachten van de brandweer zoals brand blussen en een slachtoffer uit een voertuig bevrijden, zijn gratis. Voor bepaalde tussenkomsten moet je wel betalen, omdat deze interventies niet tot de basistaken van de brandweer behoren.

Detail embleem BZR

Niet gevonden wat je zocht?

Bij voorkeur stel je je vraag per mail [email protected] of gebruik je ons contactformulier

Telefonisch kan je ons op weekdagen bereiken op het nummer 03 205 80 70. Hou er rekening mee dat we door vergaderingen en controles vaak op pad zijn en niet altijd bereikbaar zijn.