Evenementen

In de verschillende gemeenten in Brandweer Zone Rand worden heel wat kleine en grote evenementen georganiseerd. Die zijn leuk en gezellig, maar brengen ook risico's met zich mee.

In de eerste plaats is de organisator van het evenement verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van zijn evenement. Daarbij moet de organisator rekening houden met de regels van orde en veiligheid.

De gemeente heeft, als hoeder van het algemeen belang, de taak deze aspecten te waarborgen. Als je een evenement organiseert, richt je dan in de eerste plaats tot het gemeentebestuur van de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden voor advies.

 

Risicocategorie

Op basis van een checklist bepaalt de veiligheidscel van de gemeente de risicocategorie van een evenement:

  • categorie 1: beperkt risico, de aanvrager wordt geïnformeerd d.m.v. preventiefiches
  • categorie 2: gematigd risico, de aanvrager maakt een veiligheidsplan en risicoanalyse van zijn evenement en bezorgt dit aan de brandweer
  • categorie 3: hoog risico, de aanvrager doet een voorbespreking met de brandweer op basis van zijn veiligheidsplan en zijn risicoanalyse en bepaalt, in samenspraak met de brandweer de te nemen maatregelen

Politiereglement

Op dit moment is er binnen onze hulpverleningszone geen uniform politiereglement. Waar er een lokaal politiereglement is, worden er mogelijk strengere regels en voorwaarden opgelegd. Informeer hiervoor bij de gemeente.

 

Evenementen categorie 1

Onderstaande tabel geeft een overzicht van vaak voorkomende adviesvragen voor evenementen van categorie 1. Het standaardadvies van de brandweer beperkt zich tot wat in de evenementenfiches beschreven staat. Maak steeds melding bij je gemeente.

Evenementenfiche wordt gebruikt bij
Bereikbaarheid Bij een incident is het belangrijk dat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen en er voldoende plaats is voor het opstellen van hun voertuigen
Terrassen Een uitbreiding of winterterras is enkel toegelaten indien daardoor noch de veiligheid van personen, noch de evacuatie, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
Vuurmanden een vuurkorf of vuurmand
Kooktoestellen een BBQ, een bak- en braadtoestel, een frituurpan, een grill, een spit of iets gelijkaardigs
Kleine vuurhaard in open lucht een vuur met beperkte afmeting (type kampvuur)​     
Grote vuurhaard in open lucht

een open vuur van grotere afmetingen (type kerstboomverbranding)

Opmerking:
Indien zulke vuren gemaakt worden bij een privé-initiatief (en niet in het kader van een jaarlijkse kerstboomverbranding of ander groot evenement) is de kans groot dat mensen hierover een melding maken bij de noodcentrale 112. Zij zullen vervolgens steeds de brandweer contacteren die dan ter plaatse zal komen. Zulke tussenkomst wordt gefactureerd volgens het retributiereglement.
Het verwittigen van de buren is geen oplossing want een vuur is van ver zichtbaar zodat ook toevallige passanten de noodcentrale zullen contacteren.
Ook al is er geen veiligheidsrisico toch is er een ernstig risico op de verstoring van onze normale werking.

Sfeerverlichting en verlichting op vaste plaatsen het ophangen van spandoeken, vlaggen, elektrische sfeerverlichting die mogelijk de vrije doorgang van de evacuatiewegen kan belemmeren en ‘echte’ kerst-, paas- of andere bomen die als versiering gebruikt worden
Sfeerverlichting op basis van verbranding het gebruik van kaarsen, fakkels of andere sfeerverlichting op basis van verbranding die op vaste plaatsen opgesteld wordt.
Manifestatie met sfeerverlichting wandelingen, tochten of manifestaties waarbij gebruik wordt gemaakt van kaarsen, fakkels of andere sfeerverlichting op basis van verbranding
Kleine tijdelijke inrichting een kraam, een tent, een container, een tribune of een andere tijdelijke inrichting met een gezamenlijke oppervlakte kleiner dan 150m² en een bezetting van minder dan 100 personen.
Grote tijdelijke inrichting een kraam, een tent, een container, een tribune of een andere tijdelijke inrichting met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 150m² of een bezetting van meer dan 100 personen.
Pictogrammen de keuze van pictogrammen
 
 

Evenementen anders dan categorie 1

Voor grotere evenementen bezorgt het gemeentebestuur het veiligheidsplan van het evenement aan de brandweer.

Op basis van dit veiligheidsplan kan de brandweer:

  • een brandpreventieadvies opmaken waarin bijkomende maatregelen worden geadviseerd aan de burgemeester
  • een voorbespreking van dit evenement vragen. Op basis van deze voorbespreking zal de brandweer een brandpreventieadvies opmaken wat wordt voorgelegd aan de burgemeester.

Het document “Minimale informatie voor de brandweer” bevat een opsomming van de informatie waarover de brandweer moet  beschikken om een brandpreventieverslag op te maken.