Evenementen

In de verschillende gemeenten in Brandweer Zone Rand worden heel wat kleine en grote evenementen georganiseerd. Die zijn leuk en gezellig, maar brengen ook risico's met zich mee.

In de eerste plaats is de organisator van het evenement verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van zijn evenement. Daarbij moet de organisator rekening houden met de regels van orde en veiligheid.

De gemeente heeft, als hoeder van het algemeen belang, de taak deze aspecten te waarborgen. Als je een evenement organiseert, richt je dan in de eerste plaats tot het gemeentebestuur van de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden voor advies.

 

Risicocategorie

Op basis van een checklist bepaalt de veiligheidscel van de gemeente de risicocategorie van een evenement:

  • categorie 1: beperkt risico, de aanvrager wordt geïnformeerd d.m.v. preventiefiches
  • categorie 2: gematigd risico, de aanvrager maakt een veiligheidsplan en risicoanalyse van zijn evenement en bezorgt dit aan de brandweer
  • categorie 3: hoog risico, de aanvrager doet een voorbespreking met de brandweer op basis van zijn veiligheidsplan en zijn risicoanalyse en bepaalt, in samenspraak met de brandweer de te nemen maatregelen

Politiereglement

Op dit moment is er binnen onze hulpverleningszone geen uniform politiereglement die de organisatie van evenementen regelen. Waar er een lokaal politiereglement is, worden er mogelijk strengere regels en voorwaarden opgelegd. Informeer hiervoor bij de gemeente.

 

Evenementen categorie 1

Onderstaande tabel geeft een overzicht van vaak voorkomende adviesvragen voor evenementen van categorie 1. Het standaardadvies van de brandweer beperkt zich tot wat in de evenementenfiches beschreven staat. Maak steeds melding bij je gemeente.

Evenementenfiche wordt gebruikt bij
Bereikbaarheid Bij een incident is het belangrijk dat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen en er voldoende plaats is voor het opstellen van hun voertuigen
Terrassen Een uitbreiding of winterterras is enkel toegelaten indien daardoor noch de veiligheid van personen, noch de evacuatie, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
Vuurmanden / Vuurschalen een vuurkorf of vuurmand
Kooktoestellen een BBQ, een bak- en braadtoestel, een frituurpan, een grill, een spit of iets gelijkaardigs
Kampvuur Een ‘kampvuur’ is een hout­vuur dat men aanlegt (bv. aan het einde van een jeugdkamp of tijdens een feest) waaromheen men gaat zitten om te eten, met elkaar te praten, elkaar verhalen te vertellen of samen te zingen. Dit zijn dus enkel vuren die worden aangelegd door particulieren of verenigingen omwille van de gezelligheid en het groepsgebeuren. Zo’n vuur kan niet tot doel hebben om zich te ontdoen van snoeihout en houtafval allerhande, dan gaat het over afvalverwijdering en is de activiteit milieuvergunningsplichtig.
Kerstboomverbranding /
Sint-Maartenvuur
Een kerstboomverbranding en een Sint-Maartensvuur zijn folkloristische evenementen met een lokale traditie en verankering. 
 
Bij kerstboomverbrandingen en een Sint-Maartensvuur mogen bij uitzondering nog vochtige kerstbomen gezamenlijk worden verbrand.
 
Zo een vuur kan niet tot doel hebben om zich te ontdoen van snoeihout en houtafval allerhande, dan gaat het over afvalverwijdering en is de activiteit milieuvergunningsplichtig.
Sfeerverlichting en verlichting op vaste plaatsen het ophangen van spandoeken, vlaggen, elektrische sfeerverlichting die mogelijk de vrije doorgang van de evacuatiewegen kan belemmeren en ‘echte’ kerst-, paas- of andere bomen die als versiering gebruikt worden
Sfeerverlichting op basis van verbranding het gebruik van kaarsen, fakkels of andere sfeerverlichting op basis van verbranding die op vaste plaatsen opgesteld wordt.
Manifestatie met sfeerverlichting wandelingen, tochten of manifestaties waarbij gebruik wordt gemaakt van kaarsen, fakkels of andere sfeerverlichting op basis van verbranding
Kleine tijdelijke inrichting een kraam, een tent, een container, een tribune of een andere tijdelijke inrichting met een gezamenlijke oppervlakte kleiner dan 150m² en een bezetting van minder dan 100 personen.
Grote tijdelijke inrichting een kraam, een tent, een container, een tribune of een andere tijdelijke inrichting met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 150m² of een bezetting van meer dan 100 personen.
Foodtruck Voertuig of aanhangwagen waarin door middel van kook- of braad toestellen
voedsel bereid wordt
Markten in open lucht Het advies heeft betrekking op de tijdelijke opstellingen, inrichtingen
(kramen, tenten, containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die
eigen zijn aan een markt in open lucht.
Een opstelling omvat de volledige ingenomen ruimte, met inbegrip van
tafels, schoorpalen, spandraden, wand of omheining, trappen en uitsprong
van de kap of luifel, en inclusief de uitgestalde waren
Pictogrammen de keuze van pictogrammen
 
 

Evenementen anders dan categorie 1

Voor grotere evenementen bezorgt het gemeentebestuur het veiligheidsplan van het evenement aan de brandweer.

Op basis van dit veiligheidsplan kan de brandweer:

  • een brandpreventieadvies opmaken waarin bijkomende maatregelen worden geadviseerd aan de burgemeester
  • een voorbespreking van dit evenement vragen. Op basis van deze voorbespreking zal de brandweer een brandpreventieadvies opmaken wat wordt voorgelegd aan de burgemeester.

Het document “Minimale informatie voor de brandweer” geeft je meer over de informatie waarover de brandweer moet  beschikken om een brandpreventieverslag op te maken.