Taken en tarieven

Onze missie is de burger en zijn omgeving te beschermen en te beveiligen, de klok rond, met passie en engagement. De opdrachten van de brandweer zijn heel uiteenlopend, maar ook wettelijk vastgelegd. Wij helpen u daarom heel graag, maar helaas kan niet alles gratis. De prijs voor een interventie hangt af van een aantal zaken en werd vastgelegd in een retributiereglement door de zoneraad. De tarieven, toelichting en overzicht vind je hierin terug. Het reglement van 2023 kan je hier raadplegen.

Retributiefolder 2024

1

Wat is een retributie?

Een retributie is een vergoeding voor een service of dienst die wordt verleend door Brandweer Zone Rand. Het bedrag van de retributie staat in verhouding tot de kostprijs van de geleverde dienst en werd vastgelegd in het retributiereglement, dat is goedgekeurd door de zoneraad. 

Brandweerwagen Zone Rand

Wat doet de brandweer gratis?

 • de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing; 
 • de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 • bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen, uitgezonderd de afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2°; 
 • de coördinatie van de hulpverleningsoperaties; 
 • de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling; 
 • de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft; 
 • de waarschuwing aan de bevolking; 
 • de interventie naar aanleiding van een loos alarm.
   
Brandweerman in rook 20160927

Wat doet de brandweer niet gratis?

Niet-limitatief

 • het reinigen en vrijmaken van de openbare weg na een ongeval of incident;
 • het bestrijden van milieuverontreiniging en/of schadelijke stoffen, afvalverbranding en open vuur zonder toestemming van de burgemeester;
 • redden en vangen van dieren (bv. kat in boom);
 • wespenverdelging en Aziatische hoornaars;
 • pompwerken;
 • gebouwen beveiligen door o.a. stutwerkzaamheden, tijdelijke dakafdekking of dichttimmeren ramen en deuren na bv. inbraak, ongeval, storm, ...);
 • ten onrechte geactiveerd of falend technisch alarm (vanaf de tweede oproep binnen een periode van 12 maanden);
 • vals alarm (kwaadwillige oproep);
 • toegang verschaffen tot gebouwen;
 • schoorsteen vrijmaken;
 • brandwacht bij evenementen;
 • brandpreventiedossiers;

Contacteer een vakman in geval van

 • het vervangen van dakpannen na een storm;
 • het bestrijden van processierupsen;
 • overlast veroorzaakt door een bijennest;
 • elektriciteitspanne;

Ambulancedienst

Brandweer Zone Rand heeft twee ambulancediensten. Een ambulance komt ter plaatse bij dringende noodgevallen en wordt aangestuurd door noodcentrale 112. Voor ieder dringend ziekenwagenvervoer wordt een forfaitair bedrag  aangerekend dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het forfaitaire startbedrag bedraagt 60 euro en is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer (107,52 - basisjaar 2013) dat jaarlijks op 1 januari wordt aangepast. 

Veelgestelde vragen

De brandweer voert niet elke opdracht gratis uit. Meer uitleg over de taken en tarieven vind je in het retributiereglement.

Het bedrag van de retributie staat in verhouding tot de kostprijs van de geleverde dienst en kan je terugvinden in ons retributiereglement.

In het geval er meerdere partijen betrokken zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. Als hulpverleningsdienst hebben wij geen bevoegdheid om te oordelen over oorzaak en gevolg van het ongeluk. Wij zijn dan ook verplicht om onze factuur te versturen naar alle betrokken partijen. U bezorgt de factuur  in bijlage best aan uw makelaar/verzekeringsmaatschappij zodat er tot betaling kan worden overgegaan.

Het klopt dat het slachtoffer de ziekenwagen moet betalen ook al heeft hij of zij deze niet zelf gebeld via NC112. Bij wet is bepaald dat bij elk patiëntencontact een factuur volgt.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Het gefactureerde bedrag is bij wet bepaald. Heb je een hospitalisatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis.

Voor ieder dringend ziekenwagenvervoer wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het forfaitaire startbedrag bedraagt 60 euro en is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer (107,52 - basisjaar 2013) dat jaarlijks op 1 januari wordt aangepast. 

In bepaalde gevallen vraagt de vergunningverlenende overheid (gemeente of provincie) advies aan onze preventiedienst. Dit advies wordt aangerekend aan de begunstigde van het advies of de vergunning, volgens de geldende tarieven van het retributiereglement.

20221108 195732 (1)

Nog niet helemaal duidelijk?