Een beschermde burger, een veilige samenleving

Sinds de brandweerhervorming van 1 januari 2015 werken brandweerkorpsen samen in hulpverleningszones. Brandweer Zone Rand bundelt de brandweerkrachten in 21 gemeenten, van Kontich tot Wuustwezel en van Stabroek tot Malle. Met 20 posten staan wij in voor de veiligheid van 413.603 inwoners op een grondgebied van 713,4 km². 

 Heb je dringend hulp nodig? Bel gratis 112 of gebruik de App: 112 BE!

Pompier word je hier groep helmen 2022

Missie

Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond, met passie en engagement.

Visie

Brandweer Zone Rand is een organisatie die een snelle en deskundige dienst- en hulpverlening biedt aan mensen en hun leefomgeving, waarbij veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel worden gedragen.

Ons personeel bestaat uit gemotiveerde, betrouwbare vrijwilligers en beroepsmedewerkers die goed omkaderd worden door onze ondersteunende diensten.

Onze bedrijfsvoering is eigentijds en modern, waarbij we voorzien zijn van modern materieel en gehuisvest zijn in voor onze diensten functionele gebouwen. Daardoor zijn alle taken van de integrale brandweerzorg op elk moment en voor iedereen verzekerd.

Hart twee ladders 20170616

Onze waarden

Veiligheid

Wij garanderen de veiligheid, voor anderen en voor onszelf. We reageren correct op risico’s en werken steeds zo veilig mogelijk.

Beschikbaarheid

Brandweer Zone Rand voorziet de klok rond voldoende bekwame medewerkers die snel en adequaat kunnen uitrukken.

Professionaliteit

Elke medewerker is goed opgeleid en voorbereid op zijn of haar taken. We hebben geschikt materiaal ter beschikking om onze taken uit te voeren.

Betrouwbaarheid

Burgers en collega hulpverleners kunnen er steeds op vertrouwen dat Brandweer Zone Rand elke interventie professioneel afhandelt.

Behulpzaamheid

Iemand die in nood verkeert of het gevoel heeft in nood te verkeren, wordt steeds geholpen.