Verzoek omtrent persoonsgegevens door een klant

Je hebt het recht om inzage en afschrift te krijgen van je persoonsgegevens zoals bepaald in art. 15 van de GDPR. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten verbeteren of wissen (art. 16 en 17 GDPR). Daarnaast kun je ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking (art. 18 en 21 GDPR).

Een verzoek doen tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht, bezwaar of intrekking van de toestemming, kan door dit webformulier in te vullen en vervolgens op ‘verzenden’ te klikken. Een verzoek zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Identificatie verzoeker

Het spreekt voor zich dat je enkel een verzoek kan indienen omtrent je eigen gegevens.

Verzoek

Ik doe graag volgend verzoek aan Brandweer Zone Rand
  • Identificatie verzoeker (1/2)
  • Verzoek (2/2)