Veelgestelde vragen

Op de website niet gevonden wat je zocht? Vind je geen antwoord in onderstaande veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op.

Wespenverdelging

Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. 

Gevaren 

 • Het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen;
 • Giftig voor bijen;
 • Schadelijk bij opname door de mond;
 • Niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren. 

Eerste hulp

 • Bij contact met de mond: mond spoelen en arts raadplegen;
 • Bij contact met de huid: spoelen;
 • Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen en arts raadplegen;
 • In geval van twijfel, bel het antigifcentrum: 070 245 245.

Dan dien je jouw aanvraag in via het e-loket van onze website. We trachten zo snel mogelijk te komen. Vlak na de tussenkomst van de brandweer blijf je het best uit de buurt van het nest want er zijn dan tijdelijk meer wespen te zien en bovendien zijn ze agressiever. 

Dat kan indien deze op een gemakkelijk bereikbare plaats zit. Gebruik hiervoor een bestrijdingsmiddel dat u bij voorkeur bij valavond aanbrengt. De uitvliegopening (of indien mogelijk het nest) wordt bestoven met het verdelgingsmiddel en de wespen brengen het poeder op lijf en poten binnen in het nest waardoor de larven, wespen en uiteindelijk ook de koningin sterven. 

Brandweer Zone Rand komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. Er wordt geen exacte afspraak meegedeeld.

Het gebeurt soms dat een wespennest niet volledig uitgeroeid is na één behandeling. In dit geval is een tweede tussenkomst van Brandweer Zone Rand gratis op voorwaarde dat de tweede tussenkomst aangevraagd wordt binnen de 7 dagen na de eerste interventie. Deze aanvraag gebeurt opnieuw via dit loket, zodat onmiddellijk schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw aanvraag binnen de 7 dagen na de eerste interventie is ingediend.

Het gebruikte poeder zal de wespen doden. Dit wil niet zeggen dat er gedurende dezelfde dag geen overlast van wespen meer zal zijn. De uitgevlogen wespen zullen nog tot ’s avonds blijven toekomen. Wacht steeds minstens 2 dagen voordat je een herbestrijding aanvraagt.

Op de website van IFANG (Imkerfederatie Antwerpse Noordelijke Gemeenten) vind je een lijst van imkers in onze regio.

Bijen en hommels worden niet bestreden. Dit zijn nuttige insecten en deze worden bijgevolg niet vernietigd. Je kan een bijenzwerm of hommelnest laten weghalen door een lokale imker. Bekijk de steekkaart.

Je moet onze wespenploeg kunnen aanduiden waar het nest zich bevindt. Kan je dat niet dan kunnen onze manschappen niet langdurig 'op zoek' gaan naar het nest. Daarom loont het de moeite om zelf actief op zoek te gaan naar het nest zodat je dit aan de wespenploeg kan tonen. 

Bij de aanvraag in het wespenformulier kan je aanvinken dat het om openbaar domein gaat. Je zal hier als particulier bijgevolg geen factuur voor ontvangen.

Je kan geen verdelging aanvragen voor een wespennest dat zich op privéterrein van iemand anders ligt. De eigenaar moet ons namelijk steeds toestemming geven om het grondgebied te betreden. Voor een wespennest op openbaar grondgebied gaat dit wel, je duidt dit aan in het aanvraagformulier, zo krijg je zelf geen factuur. 

Door het invullen van het wespenformulier vraag je Brandweer Zone Rand om langs te komen om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is niet gratis. Het bedrag is vastgelegd via het retributiereglement dat je hier kan raadplegen.

Indien een verdelging niet meer nodig is, vragen wij om te bellen naar de algemene lijn via het nummer 03 205 80 00.

Indien dit het geval is, reageer dan zo snel mogelijk op de mail die je kreeg. 

Indien de wespen na twee of drie dagen nog steeds niet weg zijn, kan je een herverdelging aanvragen. Een herverdelging is gratis wanneer deze binnen de 7 dagen na de eerste verdelging wordt aangevraagd en anders zal er opnieuw een factuur volgen.

We raden aan om pas een melding te maken als u terug bent uit vakantie, zo kan u zelf opvolgen of het nest verdelgd is en kan u binnen de 7 dagen opnieuw een melding aanvragen indien nodig.

Is het nest bereikbaar? Dan dien je in het wespenformulier toestemming te geven om domein te betreden. Deze optie is enkel mogelijk kan indien de verdelging geen toegang tot een gebouw vereist.
Is het nest onbereikbaar of geef je geen toestemming om het domein te betreden? Brandweer Zone Rand komt opnieuw langs op een later moment. Je betaalt enkel voor de effectieve wespenbestrijding.

Nee, je krijgt geen afspraak. Brandweer Zone Rand komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. 

Nee, probeer steeds het online formulier in te vullen. Dat werkt het snelst. Telefonisch krijg je ook geen afspraak meegedeeld.

Het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen en is ook giftig voor bijen. Het poeder is echter niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren.

Brandweer Zone Rand gebruikt een poeder om de wespen te doden. Dit poeder is gevaarlijk en zeer giftig voor in water levende dieren zoals vissen. Alle contact met het poeder moet vermeden worden en kinderen moeten uit de buurt van de behandelde nesten gehouden worden. 

Ja, wespen zijn heel nuttige dieren! 

Indien er geen hinder is van de wespen (achteraan in tuin …) raden wij aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. Wespen die geen hinder opleveren, worden dus best met rust gelaten, zodat ze hun nuttige functie verder kunnen uitvoeren.

Brandpreventie

Indien u een systeem wil voorzien waarmee de brandweer toegang kan krijgen tot u bedrijf hangt u  het telefoonnummer van een meldkamer of een verantwoordelijke opgehangen. 
Bij aankomst kan de brandweer contact opnemen met dit nummer. 
U kan dan:

 • vanop afstand de deuren of poorten openen om de brandweer toegang te geven tot u terrein
 • een code geven aan de brandweer waarmee de deuren of poorten kunnen geopend worden
 • een code geven van een sleutelkluis waarin de nodige sleutels zitten om de deuren of poorten te openen 

Nee, de brandweer kan u niet verplichten een sleutelkluis te plaatsen. 

Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht in alle woningen, dus ook die van eigenaar-bewoners. Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken.

'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping minstens één rookmelder moet hebben. Bij studentenkamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn.

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.

De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.
 

Netwerk Brandweer cel Preventie hanteert sinds 01 december 2021 de richtlijn Elektrische voertuigen in parkings  - Vzw Fireforum (RGV EV 20210916). Deze Regel van Goed Vakmanschap (RGV)  behandelt de brandveiligheid in verband met elektrische en plug-in hybride personenwagens en laadinfrastructuur in nieuwe en bestaande parkings voor normaal gebruik.
Meer informatie

In gemeenschappelijke delen van een gebouw is een rookmelder verplicht in elke ruimte voor gedeeld gebruik waarin zich een technische installatie bevindt. Als er zich op een andere verdieping nog een technische installatie bevindt in de gemeenschappelijke delen, dan is ook daar een rookmelder vereist. Een rookmelder is ook vereist als een kelder of zolder een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is.

Het kan dus voorkomen dat er meerdere rookmelders in de gemeenschappelijke delen vereist zijn.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Als de zekeringkasten in een appartementsgebouw in de kelder hangen, dan is daar een rookmelder vereist.
 • Als diezelfde zekeringkasten in de inkomhal op het gelijkvloers van het gebouw hangen, dan is daar een rookmelder vereist.
 • Als de kelder in een appartementsgebouw een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, is er een rookmelder vereist, ook al is er in die kelder geen technische installatie aanwezig.
 • Als er zich in een gemeenschappelijke kelderruimte individuele kelders bevinden, dan wordt dit als één kelder beschouwd en volstaat één rookmelder.

De rookmeldersverplichtingen gelden niet als de woning of het gebouw beschikt over een automatische branddetectie-installatie met centrale.

Een technische installatie is een installatie met elektrische voeding of die warmte produceert en die vast verbonden is met het gebouw.
Voorbeelden van technische installaties in deze context zijn: zekeringkasten, omvormers fotovoltaïsche systemen, thuisbatterijen, laadpunten, warmtepompen, liftmachines, airco’s, ventilatie-units, verwarmingsketels, boilers, waterverzachters, enz.

Zijn in deze context geen technische installaties: gas- en watermeters, modems, systemen voor toegang en beveiliging, huishoudelijke toestellen, schakelaars, stopcontacten, lichtpunten, enz.
 

De verplichting tot plaatsing van brandblussers is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden. 
Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. Dat kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. 
In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen, toeristische logies,...).

De plaatsing van brandblussers wordt algemeen beschouwd als een praktijk van 'goede huisvader'.  

We adviseren brandblussers van minstens één bluseenheid conform NBN EN 3-7 te plaatsen. Gebruik bij voorkeur 6 liter waterschuim toestellen of een ander type als dit meer aangewezen is. Toestellen van  6 kg poeder type ABC worden toegelaten maar veroorzaken meer nevenschade.
Verdeel de toestellen in het gebouw à rato van 1 brandblusser (bluseenheid)  per 150 m² vloeroppervlakte (binnenruimte). 

Voor meergezinswoningen adviseren we  minimaal 1 toestel per bouwlaag in de gemeenschappelijke trappenhal.
 

Het evacuatieplan heeft geen wettelijk vastgestelde parameters. Toch is er een soort van 'ongeschreven regel' waaraan deze plannen voldoen:

De verschillende ruimtes op de grondplannen worden benoemd. De (nood-)uitgangen, eerste interventiemiddelen, alarmeringsknoppen, EHBO-koffers, EHBO-lokalen, verzamelplaats, ... op het plan aangeduid. Dit gebeurt met officiële pictogrammen. Ook de branddeuren, trappen, liften, ... worden op dit schema getekend. Bepaalde grote risico's zoals elektriciteit, gas, ... worden ook in kaart gebracht. Er wordt ook een vluchtweg aangeduid vanaf de 'huidige locatie' en een alternatieve vluchtweg.

Naast het plan wordt een legende aangemaakt. Daar wordt de betekenis van de gehanteerde pictogrammen verklaard. Onderaan komt een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het opgemaakte plan. Er moeten ook duidelijk contactgegevens staan van de hulpdiensten.

Het is aangeraden om Richtlijnen ‘Wat te doen bij brand’ op te hangen met de te volgen procedure. Bv. wat doe ik als ik brand zie? Wat doe ik als ik het evacuatiesignaal hoor?

Als er geregeld 'internationaal publiek' in het pand aanwezig is, dan is het ook aangeraden om de legende en contactgegevens van de hulpdiensten te vertalen in het Frans, Duits en het Engels. Indien u een toeristisch logie uitbaat, is dit zelfs een verplichting.

Voorbeeld van een evacuatieplan

Het 's nachts op slot draaien van een algemene voordeur van een appartementsgebouw om inbraken te voorkomen is een veelvoorkomend fenomeen. De brandweer is begaan met deze problematiek maar eveneens bezorgd over de veiligheid van de bewoners.

Het slotvast houden van de buitendeur belemmert een vlotte en veilige evacuatie tijdens een incident. Kostbare minuten kunnen hierdoor verloren gaan.
De brandweer adviseert om een systeem van paniekbeslag te installeren op de toegangsdeur. Zo kan er steeds geëvacueerd worden zonder sleutel. De vrije toegang van buiten naar binnen is met dit systeem niet mogelijk, daar heb je een sleutel voor nodig. 

Indien de Codex over het welzijn op het werk van toepassing is op het gebouw verwijst de brandweer specifiek naar Boek III.- Arbeidsplaatsen, Titel 3.– Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Art. III.3-12:

 • De nooddeuren moeten openen in de richting van de evacuatie. Het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn. 
 • Ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden, door elke persoon die er gebruik van wil maken, in geval van nood. Ze mogen niet op slot zijn.

Bovenvermeld artikel kan steeds in het kader van 'Goed huisvaderschap' toegepast worden indien er geen personeel tewerkgesteld is in het gebouw.

 

Een brandblussers is conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6 L water/schuim) doelmatig verdeeld worden in het gebouw:

 • Minimum één bluseenheid per bouwlaag;
 • Minimum één bluseenheid tot 50 m² vloeroppervlakte;
 • Vanaf 50 m²:
  • Minimum twee brandblussers met 1 bluseenheid;
  • 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte.


Deze toestellen moeten jaarlijks gekeurd worden door een firma. Kleine toestellen, zoals een goedkope brandblusser voor in een auto, kunnen daarom niet gebruikt worden. Dit dienen brandblussers te zijn die individueel minstens 1 bluseenheid aan volume bevatten.

CO2 brandblussers kunnen geadviseerd worden voor elektrische installaties. Ze kunnen echter niet meetellen in de totale bluseenheden. Indien er wordt gekozen voor een CO2 brandblusser, dan is dit altijd in overtal.
 

Blustoestellen plaatst u best op een duidelijk zichtbare plaats:

 • (nood)uitgangen
 • doorgangen naar (nood)uitgangen
 • traphallen
 • overlopen (gang waarop trap uitkomt)
 • Blustoestellen in een opbergkast zijn toegelaten op voorwaarde dat deze kast ofwel een transparante deur heeft of voorzien is van het juiste pictogram voor blustoestellen.
  Deze kast mag nooit op slot zijn.

U bevestigt draagbare blustoestellen aan hun steunen of houders. Ze moeten zo geplaatst worden dat de gebruiksinstructies en de vermelding van het blusvermogen goed zichtbaar zijn.
De handgreep van het toestel moet tussen 0.80 m en 1,5 m boven de vloer zijn. De plaats van het blustoestel moet aangegeven zijn door een pictogram. Dit pictogram moet vanaf het binnenkomen van de ruimte zichtbaar zijn, bij voorkeur op een hoogte van 2,20 tot 2,50 m. In gangen hangt u dit best loodrecht op de muur bij het binnenkomen.

Plaats blustoestellen steeds buiten het bereik van kinderen.
 

De brandweer organiseert geen opleidingen voor het gebruik van brandblussers. 

U kan zich hiervoor naar privébedrijven of Campus Vesta als provinciaal opleidingscentrum richten.
Bij campus Vesta kan veiligheidspersoneel van zowel de publieke als private sector terecht voor theoretische en praktische opleidingen. 

Naast een uitgebreid pallet aan standaard- en gespecialiseerde opleidingen, werkt Campus Vesta formules uit op maat voor bedrijven.

 

De verplichting tot plaatsing van muurhaspels is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden.
Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. Dat kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen, toeristische logies,...).
 

De verplichting tot plaatsing van automatische branddetectie-installatie is van verschillende factoren (bouwjaar gebouw, functie,...) afhankelijk en niet eenduidig te beantwoorden. Je kan in eerste instantie nakijken of de verplichting staat vermeld in een brandpreventieverslag. Dat kan je bijvoorbeeld terug vinden in het kader van een aanvraag tot omgevingsvergunning of exploitatievergunning. In tweede instantie kan de verplichting zijn opgelegd in de van kracht zijnde regelgeving (bv. politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen, toeristische logies,...).
 

Het is de Vlarem wetgeving welke bepaalt wanneer een verbranding in open lucht is toegelaten. Het is dan ook aan de diensten bevoegd voor de omgevingsvergunning om hier al dan niet toestemming voor te verlenen.

Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen vanuit het oogpunt van brandveiligheid. Vb. de verbranding kan enkel wanneer de waarschuwingsindex voor natuurbrand groen aangeeft. Het vuur mag in geen geval onbewaakt achter blijven en dient voor zonsondergang gedoofd te worden.

De hulpverleningszone heeft geen enkele bevoegdheid in deze materie en kan bijgevolg ook niet ingaan op uw vraag. U kan zich best wenden tot de dienst Omgeving van uw gemeente.
 

Het komt de werkgever toe om op basis van de risicoanalyse van zijn preventieadviseur welzijn op het werk de nodige maatregelen te treffen. De hulpverleningszone heeft hierin geen rol.

We kunnen op de vraag om een risicoanalyse te maken dan ook niet ingaan.
 

Aanvaardingen van werken gebeuren in het kader van een overeenkomst tussen bouwheer, architect en aannemer. De hulpverleningszone heeft in deze vastgelegde procedure geen rol.

De ingebruikname van een gebouw valt onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur welzijn op het werk. In uitzonderlijke gevallen, waar veel derden in het gebouw logeren (ziekenhuizen, rustoorden, toeristische logies en dergelijke) heeft de wetgever een voorafgaandelijke controle voorzien door de brandweer omwille van de openbare veiligheid. Dit is in deze vraag niet het  geval. We kunnen op de vraag om aanwezig te zijn bij de oplevering van het gebouw dan ook niet ingaan.
 

In bepaalde gevallen vraagt de vergunningverlenende overheid (gemeente of provincie) advies aan onze preventiedienst. Dit advies wordt aangerekend aan de begunstigde van het advies of de vergunning, volgens de geldende tarieven van het retributiereglement.

Brandveilig ondernemen

Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die de Belgische regels elk op hun eigen manier hadden uitgewerkt. Dat was verwarrend voor eigenaars en uitbaters.
De brandweer moest op basis van verschillende regels een ander advies geven.
Met één reglement willen we een gelijke bescherming voor alle inwoners van Brandweer Zone Rand én duidelijk maken wat je als uitbater moet doen om een brandveilige zaak uit te baten.

Dit reglement is van toepassing in alle gemeenten op het grondgebied van Brandweer Zone Rand.

In onderstaande tabel kan je nagaan wanneer het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van jouw gemeente en wanneer het in werking is getreden.

GemeenteDatum goedkeuring gemeenteraadDatum inwerkingtreding
Boechout28 juni 20211 september 2021
Borsbeek 31 mei 20211 september 2021
Brasschaat30 mei 202201 juni 2022
Brecht9 september 20219 september 2021
Edegem28 juni 20211 september 2021
Essen25 mei 20211 september 2021
Hove27 april 20211 september 2021
Kalmthout22 juni 20211 september 2021
Kapellen22 maart 20211 september 2021
Kontich20 september 20211 oktober 2021
Lint28 september 20211 september 2021
Malle26 augustus 20211 september 2021
Mortsel25 mei 20211 september 2021
Ranst28 juni 20211 september 2021
Schilde17 mei 20211 september 2021
Schoten22 juni 20211 september 2021
Stabroek28 juni 20211 september 2021
Wommelgem29 juni 20211 september 2021
Wuustwezel29 maart 20211 september 2021
Zandhoven17 juni 20211 september 2021
Zoersel23 november 202123 november 2021

Ja, het reglement is ook van toepassing op bestaande publiek toegankelijke inrichtingen.
Er is een overgangsregeling voorzien voor bestaande zaken welke niet uitbreiden, verbouwen of het aantal toegelaten personen verhogen.
Bestaande inrichtingen van categorie 2 en 3 moeten beschikken over een brandveiligheidsattest binnen een periode van 10 jaar na de inwerkingtreding van dit reglement.

Opmerking:
Brandweer Zone Rand adviseert de exploitant van een bestaande inrichting tijdig de nodige maatregelen te nemen om zijn zaak brandveilig te maken.
Hiervoor kan steeds een overleg met de brandweer aangevraagd worden.

Ja, inrichtingen van categorie 2 en 3 moeten beschikken over een brandveiligheidsattest.
Dit attest kan alleen worden uitgereikt na opmaak van een brandpreventieverslag door de brandweer. Hiervoor wordt altijd een controlebezoek uitgevoerd door een medewerker van brandweer Zone Rand.

Inrichtingen van categorie 1 moeten niet beschikken over een brandveiligheidsattest maar moeten natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement.

Een controle door de brandweer is niet gratis.
De kostprijs is door de Zoneraad, waarin alle burgemeesters van Brandweer Zone Rand vertegenwoordigd zijn, vastgelegd in een retributiereglement .

Gemiddeld neemt de verplaatsing, het uitvoeren van het controlebezoek, nazicht van het veiligheidsregister en opmaken van het brandpreventieverslag 2 uur in beslag.
Reken hierbij de verplichte administratieve kosten voor de opmaak en verwerking van het dossier en u kan een factuur verwachten van ca. 240 euro.

Door het grondig voorbereiden van het controlebezoek kan u de bijbehorende kosten beperken.

Via de online tool www.ikcheckmijnzaak.be krijg je een eerste indicatie van het veiligheidsniveau van je zaak.
Het reglement waar uw zaak aan moet voldoen kan je hier integraal terug vinden. Tevens is er een toelichtingen beschikbaar welke duiding geven bij het reglement.
Je kan je steeds laten bijstaan door een bevoegd persoon.

Brandweer Zone Rand is beschikbaar voor vragen of toelichting bij het reglement.
(Hou er rekening mee dat een geschreven advies ook binnen de opdrachten van het retributiereglement valt).

Kijk zeker na of er een veiligheidsregister aanwezig is én of alle keuringsverslagen aanwezig en nog steeds geldig zijn.
Een sjabloon om een register op te maken kan u hier downloaden.

Vraag het controlebezoek pas aan nadat alle mogelijke tekortkomingen zijn weggewerkt. Zo hoeft er geen tweede controle met bijbehorende kosten plaats te vinden.

De brandweer adviseert om 60 dagen voor uw zaak open gaat, de geldigheidsduur van een attest vervalt of u een nieuw attest nodig hebt, een aanvraag te doen.

De persoon die de controle zal uitvoeren contacteert u binnen de 10 dagen om een afspraak in te plannen. Het brandpreventieverslag wordt na het controlebezoek bezorgd aan de exploitant en burgemeester.
De burgemeester levert daarna een attest af.

Let erop dat alle verbouwingswerken zijn afgerond alvorens het controlebezoek te laten plaatsvinden.

U kan steeds informeren naar het verwachte brandpreventieverslag op [email protected]. De administratie zal uw vraag zo snel mogelijk behandelen. Indien nodig wordt u in contact gebracht met de dossierbehandelaar.

Een brandveiligheidsattest wordt opgemaakt door de burgemeester. Hiervoor kan u niet bij de brandweer terecht. Indien u het brandpreventieverslag ontvangen hebt kan u rechtstreeks contact nemen met de diensten van de burgemeester van de gemeente waar de zaak gelegen is.
 

Op het einde van de controle wordt door de brandweer een brandweerverslag opgemaakt. Het brandweerverslag bevat:

 • een beschrijving van de bestaande toestand
 • een opsomming van de eventueel vastgestelde inbreuken
 • de voorwaarden waaraan de exploitant moet voldoen om in overeenstemming te zijn met deze reglementering

Op basis van dit brandweerverslag wordt, voor categorie 2 en 3, een brandveiligheidsattest afgeleverd door de burgemeester.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsnormen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken. Wijzigt er niets aan uw zaak en blijft u exploitant dan heeft dit attest een geldigheidsduur van 10 jaar.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat de veiligheid van het personeel en de bezoekers niet ernstig in gevaar komt, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest B uitreiken.
De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van het attest B, met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.

Als uit het verslag van de brandweer blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen en hierdoor de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt of als de inrichting gedurende 5 jaar in het bezit is van een B attest zonder daarbij afdoende gevolg te geven aan de gemaakte opmerkingen kan de burgemeester een brandveiligheidsattest C uitreiken.
In dit geval kan de uitbating van de inrichting niet starten of verder doorgaan.

Proficiat, uw zaak voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het reglement.
In principe heeft het A-attest een geldigheidsduur van 10 jaar.
Opgelet: de geldigheid van de keuringsattesten in het veiligheidsregister is op te volgen gedurende deze periode.

Een nieuw controlebezoek door de brandweer moet aangevraagd worden:

 • 60 dagen voor het verlopen van het verkregen A-attest
 • bij een wijziging van exploitant
 • bij verbouwen, herinrichten of uitbreiden van uw zaak
 • bij aanpassen van het aantal toegelaten personen
 • bij aanpassingen aan de evacuatiemogelijkheden (uitgangen en nooduitgangen)

Het brandpreventieverslag vermeldt een aantal tekortkomingen.
Gelukkig blijft de veiligheid van de bezoekers en personeel gegarandeerd. U kan uw activiteiten voortzetten gedurende de geldigheidsduur van het attest (max. 5 jaar).

Binnen deze geldigheidsduur moet u de vastgestelde tekortkomingen wegwerken.

Binnen de 6 maanden na het uitreiken van het B attest dient u een stappenplan te bezorgen aan de burgemeester, een template voor het opmaken van een stappenplan kan u hier downloaden. In dit stappenplan geeft u aan hoe en op welke termijn u de tekortkomingen zal aanpakken.
De burgemeester kan dit stappenplan aan de brandweer voorleggen ter advies.

Na uitvoering van de aanpassingswerken of uiterlijk 60 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het B-attest vraagt u de brandweer een nieuw controlebezoek in te plannen. Op basis van dit bezoek en de door u aangeleverde informatie wordt een aangepast brandpreventieverslag opgemaakt en bezorgd aan de burgemeester.

Indien de inrichting nu voldoet aan de brandveiligheidsnormen, kan de burgemeester een brandveiligheidsattest A uitreiken.
Indien (nog) niet alle aanpassingswerken werden uitgevoerd, kan de burgemeester het brandveiligheidsattest B verlengen op voorwaarde dat de maximale geldigheidsduur van 5 jaar nog niet werd overschreden.
Bij overschrijden van de maximale geldigheidsduur van 5 jaar kan de burgemeester uitzonderlijk het brandveiligheidsattest B verlengen mits verscherpte periodieke controles door de brandweer worden uitgevoerd. De bijhorende retributie is ten laste van de exploitant.

Een C-attest toont aan dat uw zaak niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen opgenomen in het reglement én dat de veiligheid van personeel en bezoekers in gevaar komt.
De uitbating van uw inrichting wordt onmiddellijk stopgezet.
Van zodra de tekortkomingen zijn weggewerkt kan een nieuw controlebezoek van de brandweer worden aangevraagd. Op basis hiervan kan een A- of B-attest worden uitgereikt.

Een C-attest wordt ook uitgereikt indien uw zaak gedurende 5 jaar in het bezit is van een B-attest zonder dat daarbij afdoende gevolg gegeven is aan de opmerkingen van de brandweer.

Als u, om welke reden dan ook, niet kan voldoen aan één van de bepalingen uit het reglement kan u hiervoor een afwijking aanvragen.

De afwijking wordt schriftelijk aangevraagd aan de burgemeester en omvat minstens volgende zaken:

 • duidelijke plannen van de zaak (getekend op schaal)
 • verklarende nota waarin wordt aangegeven:
  • op welke artikelen een afwijking wordt aangevraagd
  • waarom er aan deze artikelen niet kan voldaan worden
  • welke alternatieve maatregelen genomen worden zodat een gelijkwaardig veiligheidsniveau kan bereikt worden

Binnen de 6 maanden na de aanvraag beslist de burgemeester of, en onder welke voorwaarden, hij/zij de afwijking toestaat.

Bij het nemen van deze beslissing kan de burgemeester zich laten bijstaan door de afwijkingscommissie.

DIP

Als werkgever ben je verplicht, in samenspraak met de brandweer, een digitaal interventiedossier op te stellen. Een goed opgemaakt interventiedossier draagt bij aan snelle en doelgerichte hulpverlening. Het bevat informatie over de site, de gebouwen en de aanwezige risico’s. 
Omdat het voor de brandweer belangrijk is deze informatie ter beschikking te hebben vanaf de moment van de melding van een incident, verzamelen we deze plannen in ons digitaal platform. 
Zo kennen we de toegangsmogelijkheden tot de site voor we aanwezig zijn, maken we een inschatting van het te verwachten aantal aanwezigen en kijken we met welke gevaren we kunnen geconfronteerd worden.
We spreken dan van een digitaal interventiedossier.

Het Digitaal Interventie Platform Brandweer Zone Rand verzamelt de interventiedossiers en maakt ze digitaal raadpleegbaar voor de brandweer.

Ook het opmaken van een digitaal interventiedossier doe je bij voorkeur via dit platform. Dit platform is een softwarepakket waarin een wizard je begeleidt bij de opmaak van je interventiedossier. Je kan je interventiedossier te allen tijde raadplegen. Periodiek krijg je de vraag om je dossier te controleren en te updaten.

Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP  Brandweer Zone Rand, doe je aanvraag via dit formulier 

Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP Brandweer Zone Rand, doe je aanvraag via dit formulier

Het gebruik van het DIP platform is niet voor iedereen gratis.

Afhankelijk van de grootte van het dossier (basis, midden of complex) is er een jaarlijkse kostprijs aan verbonden conform het tarief van het retributiereglement.

Volgende bedrijven en inrichtingen zijn vrijgesteld van retributie:

 • Inrichtingen met een totale nuttige vloeroppervlakte kleiner dan 150m²
 • Instellingen erkend door het Agentschap Onderwijs en Vorming
 • Instellingen erkend door het Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Je kan de uitnodiging tot het opmaken van een interventieplan weigeren. Dit doe je door de weblink van de uitnodiging te openen, je gegevens aan te vullen en ‘weigeren’ te klikken. Houd er rekening mee dat je medewerking tot het opstellen van een interventieplan vaak wettelijk verplicht is.

Nee je mag ook zelf een interventiedossier opstellen.

Maak bij voorkeur gebruik van deze template

Let op: Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het feit dat de brandweer dit interventiedossier ter beschikking heeft op het moment van de interventie. Je kan dit dossier bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan de ingang van je bedrijf.
Natuurlijk heeft de brandweer dan niet de beschikking over dit interventiedossier tijdens het aanrijden naar u bedrijf.

In het DIP-platform is een wizard aanwezig. Zo vind je op elke pagina in de gele kader informatie over de gewenste gegevens. Je kan bijkomende uitleg en voorbeelden vinden door te klikken op ‘Lees meer’.

Je kan ook gebruik maken van deze handleiding.

Dit wordt, in overleg met de exploitant, bepaald door de brandweer.

Je hebt installatierechten nodig. Heb je deze niet, neem dan contact op met je interne IT-dienst.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software hebben te maken met een gebrek aan installatierechten of met virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. Virusscanner Avast moet je even uitschakelen of het DIP-platform toevoegen aan de lijst van veilige toepassingen.

De foutmelding ‘Server communicatie fout. Probeer het later opnieuw.’ krijg je te zien als je internetverbinding even niet beschikbaar is. Probeer de installatie opnieuw.

 • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
 • Minimaal 2GB RAM
 • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
 • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
 • Poort 80 moet toegelaten worden
 • Minimale schermresolutie (1024×768)
 • Browsers: IE 8+, laatste versie van Chrome, Firefox en Safari
 • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
 • Adobe Acrobat PDF viewer 10

Neen, er wordt gebruik gemaakt van Java technologie.

Vraag een nieuwe registratiecode door te mailen naar [email protected] 

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren ofwel aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk.

Er zijn gekende problemen met de virusscanner Avast.

Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst met veilige toepassingen.

Zorg er voor dat je de nodige rechten hebt om een installatie uit te voeren op jouw PC.

Deze foutmelding betekent dat de internetverbinding niet beschikbaar is. Controleer je internetverbinding en probeer opnieuw.

Facturen

De brandweer voert niet elke opdracht gratis uit. Meer uitleg over de taken en tarieven vind je in het retributiereglement.

Het bedrag van de retributie staat in verhouding tot de kostprijs van de geleverde dienst en kan je terugvinden in ons retributiereglement.

In het geval er meerdere partijen betrokken zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. Als hulpverleningsdienst hebben wij geen bevoegdheid om te oordelen over oorzaak en gevolg van het ongeluk. Wij zijn dan ook verplicht om onze factuur te versturen naar alle betrokken partijen. U bezorgt de factuur  in bijlage best aan uw makelaar/verzekeringsmaatschappij zodat er tot betaling kan worden overgegaan.

Het klopt dat het slachtoffer de ziekenwagen moet betalen ook al heeft hij of zij deze niet zelf gebeld via NC112. Bij wet is bepaald dat bij elk patiëntencontact een factuur volgt.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Het gefactureerde bedrag is bij wet bepaald. Heb je een hospitalisatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis.

Voor ieder dringend ziekenwagenvervoer wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het forfaitaire startbedrag bedraagt 60 euro en is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer (107,52 - basisjaar 2013) dat jaarlijks op 1 januari wordt aangepast. 

In bepaalde gevallen vraagt de vergunningverlenende overheid (gemeente of provincie) advies aan onze preventiedienst. Dit advies wordt aangerekend aan de begunstigde van het advies of de vergunning, volgens de geldende tarieven van het retributiereglement.