Met een team kun je zoveel meer bereiken.

Zo’n 10 jaar geleden hoorde ik op café boeiende verhalen van kameraden bij de brandweer. Uitvoeren van technische opdrachten met als doel mensen te helpen, dat trok me aan tot het vrijwillige brandweerkorps. Ik heb het hele opleidingstraject doorlopen van brandweerman tot kapitein en sinds januari ben ik postcoördinator in de kazerne van Wommelgem. De passie is er nog steeds. De vrijwillige brandweer is een mooie afwisseling met mijn job als officier bij het brandweerkorps van BASF in Antwerpen. Je kan dus wel zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt. Vooral de techniciteit van het vak spreekt me enorm aan.

Wat onze zone typeert zijn de vele vrijwilligers. In de kazerne van Wommelgem werken bijvoorbeeld 3 beroepskrachten en maar liefst 46 brandweervrijwilligers. Iedereen heeft dus een andere job, een ander profiel, en net dat maakt het zo leuk. Als bevelvoerder kijk je dan altijd wie je mee hebt in de wagen en zo kun je iedereen op zijn sterkte inzetten. Binnen de groep is er een mooie diversiteit aan leeftijden. Zowel jong als oud maken de sfeer. Als er iets te vieren valt, is iedereen van de partij. Met een team kun je trouwens veel meer bereiken dan alleen. Dat hebben we onlangs nog bewezen tijdens de hevige storm. Natuurlijk heb je altijd hiërarchie nodig op de plaats van het incident. Dat maakt dat we snel kunnen schakelen en op korte tijd situaties kunnen oplossen. Maar elke functie telt. Je mag je niet boven of onder iemand zetten. En aan de toog probeer ik de pet van bevelhebber af te zetten. Het slechtste wat ze zouden kunnen doen is de toog uit de kazerne halen, want die hebben we achteraf nodig om te ventileren. Zo laten we de dingen los.

Onze volgende collega? Iemand die goed is van inborst en een helpende hand wil bieden. We hebben graag een enthousiast persoon in het team die geëngageerd is, want ja, ook ‘s nachts gaat de pieper af. Het is belangrijk als brandweervrijwilliger dat je je verantwoordelijkheid neemt. Natuurlijk zien we graag mensen die willen doorgroeien, maar het moeten zeker niet allemaal officieren worden.

Als persoon heeft dit me zoveel gegeven. In de kazerne groeien echte kameraadschappen. Ik zie het als een verrijking voor het leven.