Studenten Karel de Grote Hogeschool presenteren innovatief lessenpakket over brandpreventie

Brandweer Zone Rand

Antwerpen, 12 juni 2024 – Vandaag presenteerden studenten van de Karel de Grote Hogeschool hun eindproject over brandpreventie in de refter van de hogeschool. Enkele leden van Brandweer Zone Rand waren aanwezig om het werk te evalueren en hun waardering te uiten voor de inzet en creativiteit van de studenten. 

Brandveiligheid is een cruciaal onderwerp dat op jonge leeftijd moet worden aangeleerd om de bewustwording en veiligheid te vergroten. In het kader van dit project kregen de studenten van de Karel de Grote Hogeschool de opdracht om een lessenpakket te ontwikkelen dat zich richt op brandpreventie voor het secundair onderwijs. Deze opdracht werd geïnitieerd naar aanleiding van een vraag van Brandweer Zone Rand. 

Het lessenpakket, dat gepresenteerd wordt in een uitgebreide werkmap, behandelt verschillende essentiële aspecten van brandveiligheid, waaronder: 

  • Brandveiligheid thuis: Het belang van preventieve maatregelen en hoe deze te implementeren in de dagelijkse leefomgeving. 
  • Brandveiligheidsindicatoren: Hoe brandrisico's te herkennen en te beoordelen.
  • Hulpdiensten bellen: De juiste procedures en belangrijke informatie die nodig is bij het contacteren van hulpdiensten. 
  • De wetenschap van vuur: Een uitleg van de chemische en fysische aspecten van vuur, om een beter begrip te krijgen van brand en brandpreventie. 
  • Zorgen voor mezelf: Hoe om te gaan met angst en paniek tijdens een brand en het belang van mentale en fysieke zelfzorg.

De werkmap is ontworpen met het oog op didactische en interactieve mogelijkheden, zodat leerkrachten diverse werkvormen kunnen kiezen en aanpassen aan de behoeften van hun leerlingen. De werkmap biedt praktische oefeningen, informatieve teksten en interactieve opdrachten die het leerproces stimuleren en de betrokkenheid van de leerlingen vergroten.

De studenten willen hun dank uitspreken aan het preventieteam van Brandweer Zone Rand, vertegenwoordigd door Koen Matthysen, voor hun waardevolle ondersteuning en het verstrekken van essentiële bronnen voor dit eindwerk. Ook Pieter Van den Broeck, lector aan de Karel de Grote Hogeschool, verdient dank voor het leggen van de eerste contacten, de begeleiding en het in goede banen leiden van het project.

Met deze werkmap hopen de studenten een significante bijdrage te leveren aan de kennis en vaardigheden van leerlingen op het gebied van brandveiligheid, en zo bij te dragen aan een veiliger leefomgeving.