Brandveilig ondernemen

één brandweerzone, één reglement

Brandweer Zone Rand telt 21 gemeenten die elk op hun eigen manier omgaan met de Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) op hun grondgebied. Dat was verwarrend voor eigenaars en uitbaters. 
De brandweer moest op basis van verschillende regels een ander advies geven. Wat in de ene gemeente niet kon, was net over de grens in een buurgemeente soms wel toegelaten.

Met één reglement willen we een gelijke bescherming voor alle inwoners van Brandweer Zone Rand én duidelijk maken wat je als uitbater moet doen om een brandveilige zaak uit te baten.

Doe de zelftest

Op de website https://ikcheckmijnzaak.be kan je anoniem een brandveiligheidstest doen.
Zo kan je zelf checken of je zaak voldoet aan de voorwaarden van het reglement.

Je ontvangt na afloop een duidelijk overzicht van je actiepunten.

Geen haast, wel veilig

Is je zaak (nog) niet in orde?
Geen paniek, bestaande zaken hebben 10 jaar tijd om zich in regel te stellen.

Plan je in tussentijd een verbouwing, een herinrichting, een herbestemming of een andere aanpassing? Of koop je een zaak over?
Dan heb je een half jaar tijd om een stappenplan uit te werken waarmee je binnen de 5 jaar je zaak in orde brengt.
Uitbaters krijgen dus voldoende tijd en financiële ruimte, zonder in te boeten aan brandveiligheid.

Onze gouden tip

Vraag vooraf advies aan Brandweer Zone Rand vóór je een zaak aanpast, huurt of koopt.

Het reglement

We verwachten dat op korte termijn elke gemeente in Brandweer Zone Rand dit reglement zal goedkeuren. Dit is al het geval voor de meerderheid van de gemeenten in onze zone.

In onderstaande tabel kan je nagaan wanneer het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van jouw gemeente en wanneer het in werking is getreden.

Gemeente/stad Datum goedkeuring gemeenteraad Datum inwerkingtreding
Boechout 28 juni 2021 1 september 2021
Borsbeek  31 mei 2021 1 september 2021
Brasschaat 30 mei 2022 01 juni 2022
Brecht 9 september 2021 9 september 2021
Edegem 28 juni 2021 1 september 2021
Essen 25 mei 2021 1 september 2021
Hove 27 april 2021 1 september 2021
Kalmthout 22 juni 2021 1 september 2021
Kapellen 22 maart 2021 1 september 2021
Kontich 20 september 2021 1 oktober 2021
Lint 28 september 2021 1 september 2021
Malle 26 augustus 2021 1 september 2021
Mortsel 25 mei 2021 1 september 2021
Ranst 28 juni 2021 1 september 2021
Schilde 17 mei 2021 1 september 2021
Schoten 22 juni 2021 1 september 2021
Stabroek 28 juni 2021 1 september 2021
Wommelgem 29 juni 2021 1 september 2021
Wuustwezel 29 maart 2021 1 september 2021
Zandhoven 17 juni 2021 1 september 2021
Zoersel 23 november 2021 23 november 2021


Indien het reglement nog niet werd bekrachtigd in de gemeenteraad en er geen bestaand politiereglement van toepassing is, dan hanteert de brandweer het reglement als leidraad bij de opmaak van een brandpreventieadvies. Het reglement vormt een Code van Goede Praktijk.

Zonaal Politiereglement Brandweer Zone Rand

Zonaal Politiereglement Brandweer Zone Rand - Toelichting

De controle

Inrichtingen van categorie 2 en 3 moeten beschikken over een brandveiligheidsattest.
Dit attest kan alleen worden uitgereikt na een controle door de brandweer.

Een controle vraag je aan door middel van dit aanvraagformulier.

Hou rekening met een doorlooptijd van een 6 weken alvorens je het attest zal ontvangen.

Kosten

Een controle door de brandweer is niet gratis.
De kostprijs is door de zoneraad, waarin alle burgemeesters van Brandweer Zone Rand vertegenwoordigd zijn, vastgelegd in een
retributiereglement.

Gemiddeld neemt het uitvoeren van een controlebezoek, het nakijken van het veiligheidsregister en het opmaken van een brandpreventieverslag 2 uur in beslag.
Daarbij worden ook nog de administratieve kosten voor de opmaak en de verwerking van uw dossier gerekend. De factuur zal ongeveer 200 euro bedragen.

Nuttige documenten