Een vraag over je factuur?

Heb je een vraag over je factuur?

  • Bekijk eerst ons retributiereglement en de veelgestelde vragen, hier vind je heel wat informatie over kosten voor interventies en prestaties van onze brandweer- en ambulancediensten.
  • Via het formulier neem je contact op met onze financiële dienst. Zij behandelen je vraag zo spoedig mogelijk.
  • Kreeg je reeds bericht van een deurwaarder, neem dan rechtstreeks contact op met deze deurwaarder. Het dossier is dan niet meer in onze handen.

Veelgestelde vragen

Voor ieder dringend ziekenwagenvervoer wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Het forfaitaire startbedrag bedraagt 60 euro en is gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer (107,52 - basisjaar 2013) dat jaarlijks op 1 januari wordt aangepast. 

In het geval er meerdere partijen betrokken zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. Als hulpverleningsdienst hebben wij geen bevoegdheid om te oordelen over oorzaak en gevolg van het ongeluk. Wij zijn dan ook verplicht om onze factuur te versturen naar alle betrokken partijen. U bezorgt de factuur  in bijlage best aan uw makelaar/verzekeringsmaatschappij zodat er tot betaling kan worden overgegaan.

In bepaalde gevallen vraagt de vergunningverlenende overheid (gemeente of provincie) advies aan onze preventiedienst. Dit advies wordt aangerekend aan de begunstigde van het advies of de vergunning, volgens de geldende tarieven van het retributiereglement.

Het gefactureerde bedrag is bij wet bepaald. Heb je een hospitalisatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis.

Je ontvangt een factuur zodra er contact geweest is tussen de ambulancier en de patiënt.

Het klopt dat het slachtoffer de ziekenwagen moet betalen ook al heeft hij of zij deze niet zelf gebeld via NC112. Bij wet is bepaald dat bij elk patiëntencontact een factuur volgt.

Het bedrag van de retributie staat in verhouding tot de kostprijs van de geleverde dienst en kan je terugvinden in ons retributiereglement.

De brandweer voert niet elke opdracht gratis uit. Meer uitleg over de taken en tarieven vind je in het retributiereglement.