Wettelijke brandpreventie

Bij de preventiedienst van Brandweer Zone Rand kan je terecht voor advies en controles inzake brandpreventie en brandveiligheid. Je kan advies of een controle aanvragen via onze webformulieren.

Vanaf 1 januari 2018 is een vooradvies in sommige gevallen wettelijk verplicht wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt voor:

  • niet-industriële gebouwen waarbij de bovenste vloerplaat hoger is dan 15 m
  • industriële gebouwen Klasse B of C

► aanvraag vooradvies

Je kan met ons ook een afspraak maken voor een voorbespreking. Dit geeft de mogelijkheid conceptuele vragen of specifieke knelpunten voor te leggen aan de brandweer. Zo kan je een negatief advies van de brandweer vermijden wanneer je een bouwdossier indient via het omgevingsloket.

► aanvraag voorbespreking

Heb je brandpreventieadvies nodig voor een erkenning of exploitatievergunning? Dan kan je bij ons een controle aanvragen.

​► aanvraag controle brandveiligheid

Hou er rekening mee dat, conform het retributiereglement, elke prestatie van onze medewerker brandpreventie vergoed dient te worden. Dit is ook het geval als je zelf geen aanvraag indiende bij Brandweer Zone Rand, maar bv. de gemeente een advies vroeg aan de brandweer in het kader van je bouwdossier.

Meer informatie nodig ?
Lees dan meer over de regels rond de wettelijke brandpreventie.

Preventiedienst contacteren?
Heb je een vraag in verband met een specifiek advies, dan neem je best contact op met de dossierbehandelaar.
Zijn/haar e-mailadres staat bovenaan in het verslag.
Andere vragen kan je stellen via het contactformulier.