Scholenproject VUUR

Het scholenproject ‘VUUR’ is een lessenpakket afgestemd op leerlingen van het vierde leerjaar en wordt gratis door ons aangeboden. Het omvat een uitgewerkt lessenpakket met een handleiding, voor iedere leerling een werkboekje en digitaal educatief materiaal.

Het lessenpakket is opgebouwd vanuit de verschillende leerdomeinen en vult zo een deel van de te behalen eindtermen in. De kinderen worden bewust gemaakt van mogelijke gevaren en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

InhoudLeergebieden
Les 1: De vuurdriehoekNederlands - Luisteren - Wereldoriëntatie
Les 2: Waar vuur is, is rookNederlands - begrijpend lezen/schrijven - Wereldoriëntatie
Les 3: Vlucht veilig!Wereldoriëntatie
Les 4: Opgelet! GevaarlijkNederlands - Begrijpend lezen- Wereldoriëntatie
Les 5: BrandwondenWereldoriëntatie
Les 6: Oproep 112Nederlands - Spreken - Wereldoriëntatie
Les 7: Verloop van een oproepWereldoriëntatie
Les 8: BrandweerwagensNederlands - Luisteren - Wereldoriëntatie
Les 9: BrandweerkledijWereldoriëntatie
Les 10: Brandweer vroeger, nu en in 2076Muzische - beeld
HoekenwerkRekenen - Redeneren - Nederlands schrijven - Computervaardigheden - Zelfstandig werken
TurnlesBeweging

Ontdek het lessenpakket

Wat gebeurt er na de schooluren?

Op het einde van het lessenpakket mogen de leerlingen een bezoek brengen aan hun dichtstbijzijnde kazerne. De combinatie van de lessen en het bezoek aan de brandweer zorgen voor een zeer leerzaam en leuk project.