Digitaal interventieplatform (DIP)

Brandweer man en vrouw

Een werkgever is wettelijk verplicht (Codex over het welzijn op het werk, Boek III -Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen) om een interventiedossier ter beschikking te stellen aan de ingang van het gebouw.

Een interventiedossier moet een interventie door de hulpdiensten makkelijker maken. Het dossier bevat daarom alle informatie over het gebouw die nuttig is voor de hulpdiensten, denk bijvoorbeeld aan plannen, toegangen, contactgegevens, een lijst van de aanwezige gevaarlijke stoffen, …

Het opmaken van dit digitale interventiedossier gebeurt in samenspraak en volgens de instructies van de brandweer.

Daarom ontwikkelde Brandweer Zone Rand een Digitaal Interventie Platform.
Dit platform kan je gebruiken bij de opmaak van jouw interventiedossier.
Bijkomend voordeel is ook dat de brandweer deze informatie al kan raadplegen bij het aanrijden naar een incident.

Pompier word je hier handen 2022

Het retributiereglement

De wettelijke opdrachten van de brandweer zoals brand blussen en een slachtoffer uit een voertuig bevrijden, zijn gratis. Voor bepaalde tussenkomsten moet je wel betalen, omdat deze interventies niet tot de basistaken van de brandweer behoren.

Veelgestelde vragen

Als werkgever ben je verplicht, in samenspraak met de brandweer, een digitaal interventiedossier op te stellen. Een goed opgemaakt interventiedossier draagt bij aan snelle en doelgerichte hulpverlening. Het bevat informatie over de site, de gebouwen en de aanwezige risico’s. 
Omdat het voor de brandweer belangrijk is deze informatie ter beschikking te hebben vanaf de moment van de melding van een incident, verzamelen we deze plannen in ons digitaal platform. 
Zo kennen we de toegangsmogelijkheden tot de site voor we aanwezig zijn, maken we een inschatting van het te verwachten aantal aanwezigen en kijken we met welke gevaren we kunnen geconfronteerd worden.
We spreken dan van een digitaal interventiedossier.

Het Digitaal Interventie Platform Brandweer Zone Rand verzamelt de interventiedossiers en maakt ze digitaal raadpleegbaar voor de brandweer.

Ook het opmaken van een digitaal interventiedossier doe je bij voorkeur via dit platform. Dit platform is een softwarepakket waarin een wizard je begeleidt bij de opmaak van je interventiedossier. Je kan je interventiedossier te allen tijde raadplegen. Periodiek krijg je de vraag om je dossier te controleren en te updaten.

Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP  Brandweer Zone Rand, doe je aanvraag via dit formulier 

Wil je een uitnodiging en dus toegang tot DIP Brandweer Zone Rand, doe je aanvraag via dit formulier

Het gebruik van het DIP platform is niet voor iedereen gratis.

Afhankelijk van de grootte van het dossier (basis, midden of complex) is er een jaarlijkse kostprijs aan verbonden conform het tarief van het retributiereglement.

Volgende bedrijven en inrichtingen zijn vrijgesteld van retributie:

 • Inrichtingen met een totale nuttige vloeroppervlakte kleiner dan 150m²
 • Instellingen erkend door het Agentschap Onderwijs en Vorming
 • Instellingen erkend door het Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Je kan de uitnodiging tot het opmaken van een interventieplan weigeren. Dit doe je door de weblink van de uitnodiging te openen, je gegevens aan te vullen en ‘weigeren’ te klikken. Houd er rekening mee dat je medewerking tot het opstellen van een interventieplan vaak wettelijk verplicht is.

Nee je mag ook zelf een interventiedossier opstellen.

Maak bij voorkeur gebruik van deze template

Let op: Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het feit dat de brandweer dit interventiedossier ter beschikking heeft op het moment van de interventie. Je kan dit dossier bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan de ingang van je bedrijf.
Natuurlijk heeft de brandweer dan niet de beschikking over dit interventiedossier tijdens het aanrijden naar u bedrijf.

In het DIP-platform is een wizard aanwezig. Zo vind je op elke pagina in de gele kader informatie over de gewenste gegevens. Je kan bijkomende uitleg en voorbeelden vinden door te klikken op ‘Lees meer’.

Je kan ook gebruik maken van deze handleiding.

Dit wordt, in overleg met de exploitant, bepaald door de brandweer.

Je hebt installatierechten nodig. Heb je deze niet, neem dan contact op met je interne IT-dienst.

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software hebben te maken met een gebrek aan installatierechten of met virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk. Virusscanner Avast moet je even uitschakelen of het DIP-platform toevoegen aan de lijst van veilige toepassingen.

De foutmelding ‘Server communicatie fout. Probeer het later opnieuw.’ krijg je te zien als je internetverbinding even niet beschikbaar is. Probeer de installatie opnieuw.

 • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
 • Minimaal 2GB RAM
 • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
 • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
 • Poort 80 moet toegelaten worden
 • Minimale schermresolutie (1024×768)
 • Browsers: IE 8+, laatste versie van Chrome, Firefox en Safari
 • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
 • Adobe Acrobat PDF viewer 10

Neen, er wordt gebruik gemaakt van Java technologie.

Vraag een nieuwe registratiecode door te mailen naar [email protected] 

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel een gebrek aan rechten om software te installeren ofwel aan virusscanners die de software onterecht markeren als gevaarlijk.

Er zijn gekende problemen met de virusscanner Avast.

Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst met veilige toepassingen.

Zorg er voor dat je de nodige rechten hebt om een installatie uit te voeren op jouw PC.

Deze foutmelding betekent dat de internetverbinding niet beschikbaar is. Controleer je internetverbinding en probeer opnieuw.

Detail embleem BZR

Niet gevonden wat je zocht?

Bij voorkeur stel je je vraag per mail [email protected] of gebruik je ons contactformulier

Telefonisch kan je ons op weekdagen bereiken op het nummer 03 205 80 70. Hou er rekening mee dat we door vergaderingen en controles vaak op pad zijn en niet altijd bereikbaar zijn.