Aanvraag controle brandveiligheid

Aanvraag controle brandveiligheid voor het bekomen van een brandpreventieadvies

Afbeeldingsresultaat voor mededeling

CONTROLEBEZOEKEN ZIJN OPNIEUW MOGELIJK

Uit voorzorg voor u en onze gezondheid worden er strikte regels toegepast:

- de controle vindt plaats op een moment dat het aantal aanwezig  (personeel, bezoekers, klanten) tot een minimum herleid wordt

- een minimale afstand 1,5m moet ten allen tijde gegarandeerd kunnen worden

- overleg voor of na de controlerondgang gebeurt zo veel mogelijk in open lucht

- attesten, plannen en andere documenten worden zo veel mogelijk vooraf digitaal doorgestuurd

- de mogelijkheid tot het ontsmetten van de handen wordt voorzien

Brandweer Zone Rand zal ook rekening houden met de richtlijnen en maatregelen die op de locatie van toepassing zijn.

Laat ons vooraf weten welke maatregelen door onze medewerker moeten genomen worden.

Gelieve alle velden gemarkeerd met een * in te vullen.

Project of inrichting
Aanvrager
Ik ben/wij zijn
Er zal een e-mail ter bevestiging van uw aanvraag verzonden worden naar dit e-mailadres.
Facturatiegegevens
Van toepassing zijnde wetgeving
Conform het KB 19 december 2015 betreffende de vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones dient de aanvrager duidelijk te vermelden binnen welk kader en met welk doel het brandpreventieverslag wordt aangevraagd.
Ik ondertekende,

Vanaf 2 januari 2015 is het retributiereglement Brandweer Zone Rand van toepassing. Het volledige reglement kan je hier lezen.

Bestanden/attesten
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Opmerkingen
Wil je nog extra informatie meegeven?
5 + 1 =

Los de opgegeven som op om het formulier te kunnen verzenden. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul in 4.