Zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijkse bestuur van Brandweer Zone Rand. De leden van het zonecollege worden afgevaardigd uit de zoneraad, de algemene vergadering van burgemeesters. 
Net zoals een gemeentelijk college komt ook het zonecollege regelmatig samen (in principe twee keer per maand). 

Het zonecollege is samengesteld uit de zonecommandant, de zonesecretaris en de volgende burgemeesters:

  • Bart Seldeslachts, burgemeester van Kontich en voorzitter;
  • Harry Hendrickx, burgemeester van Malle en ondervoorzitter;
  • Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen;
  • Koen Verberck, burgemeester van Brasschaat;
  • Dis Van Berckelaer, burgemeester van Borsbeek;
  • Lode Hofmans, burgemeester van Ranst.