Zonecollege

Het zonecollege staat, samen met de korpsleiding, in voor het dagelijks bestuur van de zone, bijvoorbeeld door het beheer van de financiën. De zoneraad kan ook een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een zonecollege.

Leden
Het zonecollege van Brandweer Zone Rand bestaat uit 5 burgemeesters en is een proportionele weerspiegeling van de zoneraad. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit in de zoneraad en met het evenwicht tussen kleine en grotere gemeenten.

De volgende burgemeesters maken deel uit van het zonecollege:

  • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
  • Edegem: Koen Metsu
  • Essen: Gaston Van Tichelt
  • Schilde: Dirk Bauwens
  • Zoersel: Liesbeth Verstreken

De secretaris en zonecommandant nemen ook deel aan de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege, maar zijn niet stemgerechtigd.

Voorzitter
Het zonecollege kiest zijn voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van het zonecollege is ook de voorzitter van de zoneraad.

Koen Metsu, burgemeester van Edegem, is voorzitter.
Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, is ondervoorzitter.

Vergaderingen
Het zonecollege komt regelmatig samen (in principe twee keer per maand). De vergaderingen van het zonecollege zijn niet openbaar.