Zoneraad

Net zoals de gemeenten werkt ook Brandweer Zone Rand met een raad en een college. In hulpverleningszones heet dat dan een zoneraad en zonecollege.

Onze zone bestaat uit 21 gemeenten, al die gemeenten zijn vertegenwoordigd in de zoneraad. Het aantal leden staat daardoor vast op 21, waarin telkens de burgemeester van de desbetreffende gemeente zetelt in de zoneraad.

Om de vergaderingen vlot te laten verlopen is er een voorzitter aangeduid. De zoneraad wordt eveneens bijgewoond door de (waarnemend) zonecommandant en de (waarnemend) secretaris van Brandweer Zone Rand.

Zowat één keer per maand is er een vergadering voorzien om punten zoals beleid, de aankoop van voertuigen of aanwervingen te behandelen. De agenda en besluiten kan je telkens op onze website nalezen.

De huidige zoneraad bestaat uit onderstaande leden:

 1. Boechout – Koen T’Sijen
 2. Borsbeek – Dis Van Berckelaer
 3. Brasschaat – Koen Verberck
 4. Brecht – Luc Aerts
 5. Edegem – Koen Metsu 
 6. Essen – Gaston Van Tichelt
 7. Hove – Koen Volckaerts
 8. Kalmthout – Lukas Jacobs
 9. Kapellen – Dirk Van Mechelen
 10. Kontich – Bart Seldeslachts - voorzitter
 11. Lint – Harry Debrabandere
 12. Malle – Harry Hendrickx - ondervoorzitter
 13. Mortsel – Erik Broeckx
 14. Ranst – Lode Hofmans
 15. Schilde – Dirk Bauwens
 16. Schoten – Maarten De Veuster
 17. Stabroek – Rik Frans
 18. Wommelgem – Frank Gys
 19. Wuustwezel – Dieter Wouters
 20. Zandhoven – Luc Van Hove
 21. Zoersel – Liesbeth Verstreken