FAQ Wespenverdelging

FAQ Wespenverdelging

Zijn wespen nuttig?
Ja, wespen zijn heel nuttige dieren! 
Indien er geen hinder is van de wespen (achteraan in tuin …) raden wij aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. Wespen die geen hinder opleveren, worden dus best met rust gelaten, zodat ze hun nuttige functie verder kunnen uitvoeren.

Hoe gebeurt een verdelging?
Brandweer Zone Rand gebruikt een poeder om de wespen te doden. Dit poeder is gevaarlijk en zeer giftig voor in water levende dieren zoals vissen. Alle contact met het poeder moet vermeden worden en kinderen moeten uit de buurt van de behandelde nesten gehouden worden. 

Is het gif schadelijk?
Het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen en is ook giftig voor bijen. Het poeder is echter niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren.

Ik ben eigenlijk niet zeker of het wel wespen zijn. Hoe verifieer ik dat?
Bekijk deze handige steekkaart. 

Moet ik bellen?
Nee, probeer steeds het online formulier in te vullen. Dat werkt het snelst.

Maken jullie een afspraak nadat ik het wespenformulier ingevuld heb?
Nee, je krijgt geen afspraak. Brandweer Zone Rand komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. 

Wat als ik niet thuis ben?
Is het nest bereikbaar? Dan dien je in het wespenformulier toestemming te geven om domein te betreden. Deze optie is enkel mogelijk kan indien de verdelging geen toegang tot een gebouw vereist.
Is het nest onbereikbaar of geef je geen toestemming om het domein te betreden? Brandweer Zone Rand komt opnieuw langs op een later moment. Je betaalt enkel voor de effectieve wespenbestrijding.

Ik vraag een verdelging aan net voor ik op vakantie vertrek, hoe kan ik dan tijdig een nieuwe melding maken indien het nest niet weg is? 
We raden aan om pas een melding te maken als u terug bent uit vakantie, zo kan u zelf opvolgen of het nest verdelgd is en kan u binnen de 7 dagen opnieuw een melding aanvragen indien nodig. 

De wespen zijn nog niet weg, wat nu?
Indien de wespen na drie dagen nog steeds niet weg zijn, kan je een herverdelging aanvragen. Een herverdelging is gratis wanneer deze binnen de 7 dagen na de eerste verdelging wordt aangevraagd. Zoniet zal er opnieuw een rekening verstuurd worden.

Staan er foute gegevens in de bevestigingsmail?
Indien dit het geval is, vragen wij om te bellen naar de wespenlijn op het nummer 03 369 64 00.

Wens je de afspraak te annuleren?
Indien dit het geval is, vragen wij om te bellen naar de wespenlijn op het nummer 03 369 64 00.

Hoeveel kost een wespenverdelging?
Door het invullen van het wespenformulier vraag je Brandweer Zone Rand om langs te komen om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is niet gratis. Het bedrag is vastgelegd via het retributiereglement dat je hier kan raadplegen.

Het wespennest dat je wil laten verdelgen ligt niet op jouw grond? Wat nu?
Je kan geen verdelging aanvragen voor een wespennest dat zich op privéterrein van iemand anders ligt. De eigenaar moet ons namelijk steeds toestemming geven om het grondgebied te betreden. Voor een wespennest op openbaar grondgebied gaat dit wel. 

Ligt het wespennest op openbaar grondgebied? 
Bij de aanvraag in het wespenformulier kan je aanvinken dat het om openbaar domein gaat. Je zal hier als particulier bijgevolg geen factuur voor ontvangen.

Je ziet wel wespen, maar weet niet precies waar het wespennest zich bevindt?
Je moet onze wespenploeg kunnen aanduiden waar het nest zich bevindt. Kan je dat niet dan kunnen onze manschappen niet langdurig 'op zoek' gaan naar het nest. Daarom loont het de moeite om zelf actief op zoek te gaan naar het nest zodat je dit aan de wespenploeg kan tonen. 

Wat als het om bijen of hommels gaat i.p.v. wespen?
Bijen en hommels worden niet bestreden. Dit zijn nuttige insecten en deze worden bijgevolg niet vernietigd. Je kan een bijenzwerm of hommelnest laten weghalen door een lokale imker. Bekijk de steekkaart.

Zoek je een imker in de buurt? 
Op de website van IFANG (Imkerfederatie Antwerpse Noordelijke Gemeenten) vind je een lijst van imkers in onze regio. 

Wat als de wespen niet direct weg zijn?
Het gebruikte poeder zal de wespen doden. Dit wil niet zeggen dat er gedurende dezelfde dag geen overlast van wespen meer zal zijn. De uitgevlogen wespen zullen nog tot ’s avonds blijven toekomen. Wacht steeds minstens 2 dagen voordat je een herbestrijding aanvraagt.

Wat als de wespen na 2 dagen nog niet weg zijn?
Het gebeurt soms dat een wespennest niet volledig uitgeroeid is na één behandeling. In dit geval is een tweede tussenkomst van Brandweer Zone Rand gratis op voorwaarde dat de tweede tussenkomst aangevraagd wordt binnen de 7 dagen na de eerste interventie. Deze aanvraag gebeurt opnieuw via dit loket, zodat onmiddellijk schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw aanvraag binnen de 7 dagen na de eerste interventie is ingediend.

Ik heb mijn aanvraag om wespenverdelging via het e-loket ingediend. Hoe gaat het nu verder?
Brandweer Zone Rand komt langst wanneer het past, in principe steeds binnen 5 dagen na melding via het e-loket. Wij zijn namelijk afhankelijk van andere, meer dringende oproepen, waardoor de wespenverdelgingen in de wachtrij komen te staan. Er wordt geen exacte afspraak meegedeeld.
 

Wil u het nest zelf vernietigen? 
Dat kan indien deze op een gemakkelijk bereikbare plaats zit. Gebruik hiervoor een bestrijdingsmiddel dat u bij voorkeur bij valavond aanbrengt. De uitvliegopening (of indien mogelijk het nest) wordt bestoven met het verdelgingsmiddel en de wespen brengen het poeder op lijf en poten binnen in het nest waardoor de larven, wespen en uiteindelijk ook de koningin sterven. 

Wil je het nest door Brandweer Zone Rand laten vernietigen? 
Dan dien je jouw aanvraag elektronisch in via het e-loket van onze website. We trachten zo snel mogelijk te komen. Vlak na de tussenkomst van de brandweer blijf je het best uit de buurt van het nest want er zijn dan tijdelijk meer wespen te zien en bovendien zijn ze agressiever. 

Welk product gebruiken jullie voor de verdelging?
Identificatie & werking Permas-D (actieve stof: Permethrin 25/75, 0.75%) is een witbeige stuifpoeder voor plaatselijke toepassing ter bestrijding van kruipende insecten en wespennesten in woon-, werk- en verblijfplaatsen. Het nest is ongeveer 24 u na behandeling uitgeroeid. Het verdelgingsmiddel blijft 3 à 4 maanden werkzaam. 

Gevaren 

  • het poeder is zeer giftig voor in het water levende organismen;
  • giftig voor bijen;
  • schadelijk bij opname door de mond;
  • niet giftig voor mensen en warmbloedige dieren. 

Eerste hulp

  • bij contact met de mond: mond spoelen en arts raadplegen;
  • bij contact met de huid: spoelen;
  • bij contact met de ogen: overvloedig spoelen en arts raadplegen;
  • In geval van twijfel, bel het antigifcentrum: 070 245 245.

Wespenverdelging aanvragen