Zoneraad opnieuw geïnstalleerd

Zoneraad opnieuw geïnstalleerd

Een hulpverleningszone wordt, naar analogie met een gemeente, bestuurd door een zoneraad en het zonecollege.

In de zoneraad zetelen de burgemeesters van de 21 gemeenten waar Brandweer Zone Rand de brandweerzorg verzorgt. Op vrijdag 25 januari werd de zoneraad opnieuw geïnstalleerd, nadat de burgemeesters voor deze beleidsperiode hun eed aflegden.

De leden van de zoneraad van Brandweer Zone Rand:

 • Boechout: Koen T’Sijen
 • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
 • Brasschaat: Jan Jambon
 • Brecht: Sven Deckers
 • Edegem: Koen Metsu
 • Essen: Gaston Van Tichelt
 • Hove: Koen Volckaerts
 • Kalmthout: Lukas Jacobs
 • Kapellen: Dirk Van Mechelen
 • Kontich: Bart Seldeslachts
 • Lint: Harry Debrabandere
 • Malle: Harry Hendrickx
 • Mortsel: Erik Broeckx
 • Ranst: Johan De Rijck
 • Schilde: Dirk Bauwens
 • Schoten: Maarten De Veuster
 • Stabroek: Rik Frans
 • Wommelgem: Frank Gys
 • Wuustwezel: Dieter Wouters
 • Zandhoven: Luc Van Hove
 • Zoersel: Liesbeth Verstreken


De zoneraad verkoos tijdens de installatievergadering ook het zonecollege:

 • Borsbeek: Dis Van Berckelaer
 • Brasschaat: Jan Jambon
 • Edegem: Koen Metsu
 • Essen: Gaston Van Tichelt
 • Kapellen: Dirk Van Mechelen
 • Schilde: Dirk Bauwens

Het zonecollege heeft op hun beurt de voorzitter en ondervoorzitter van de zoneraad en het zonecollege aangeduid.
Jan Jambon, burgemeester van Brasschaat, is zonevoorzitter.
Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, neemt de rol van ondervoorzitter op.

Bedankt!
Brandweer Zone Rand wil de uittredende raad en het uittredend college oprecht bedanken voor hun bijdrage aan de opstart en eerste werkingsjaren van onze zone. Tijdens de zoneraad van 25 januari bedankte waarnemend zonecommandant kapitein Katrien De Maeyer dan ook alle burgemeesters, en met nadruk de collegeleden en de voorzitter, voor het vertrouwen en de betrokkenheid, waardoor een constructieve samenwerking mogelijk was.

Ook uittredend voorzitter Bart Seldeslachts bedankte alle burgemeesters voor de fijne samenwerking. Hij wenst het nieuwe zonecollege, maar ook de waarnemend zonecommandant en waarnemend zonesecretaris, alle succes bij de uitdagingen die voor hen liggen. “Een nieuwe organisatie opstarten is niet altijd even makkelijk, en er moeten nog belangrijke stappen genomen worden, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Zonevoorzitter Jan Jambon bedankte zijn voorganger voor het geleverde werk in de cruciale opstartfase van de zone. “Het overgrote deel van de collega’s in de zoneraad hebben de opstart van de hulpverleningszone meegemaakt en is vertrouwd met de werking. Dat geeft me vertrouwen dat we binnenkort nog enkele belangrijke stappen kunnen nemen. Ik zal alvast mijn rol opnemen om dat te bewerkstelligen.”

Als voormalig federaal minister bevoegd voor brandweer, blijft de brandweer de interesse van burgemeester Jambon wegdragen. “Onze brandweermensen leveren goed werk, meestal vanuit een vrijwillig engagement. Dat moeten wij met beleid ondersteunen, zodat de burger kan blijven rekenen op uitstekende hulp- en dienstverlening.”

Foto: zonecollege beleidsperiode 2019-2025