Kapitein De Maeyer waarnemend zonecommandant

Kapitein De Maeyer waarnemend zonecommandant

Op 30 november werd kapitein Katrien De Maeyer door de zoneraad aangeduid als waarnemend zonecommandant. Ze staat daardoor voor minstens zes maanden aan het hoofd van onze brandweerzone. Na zes maanden wordt een procedure gestart tot aanstelling van een zonecommandant. Kapitein De Mayer wil in die periode vooral de continuïteit verzekeren, maar ook werken aan het nieuwe beleidsplan en inzetten op personeel.

Kapitein De Maeyer was al projectcoördinator HR en brandweerofficier bij Brandweer Zone Rand. Ze begon haar brandweercarrière tien jaar geleden als vrijwillig brandweerman, naast haar job als ingenieur en werd enkele jaren later beroepsofficier. Kapitein De Maeyer “Bij de brandweer draait alles om de juiste persoon op de juiste plaats om goede hulpverlening mogelijk te maken. Als ingenieur had ik een meer theoretische achtergrond terwijl veel van mijn collega's meer technische en praktische ervaring hadden. Mede dankzij bijkomende opleidingen besefte ik dat een interventie leiden als officier me meer lag.”

Kapitein De Maeyer wordt waarnemend zonecommandant nadat majoor Erik Janssen het mandaat van zonecommandant heeft neergelegd. Majoor Janssen was sinds 1 september 2015 zonecommandant van onze zone. Als bijzondere blijk van appreciatie voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen in het kader van de zonevorming, kent de zoneraad majoor Janssen de titel van ere-zonecommandant toe.

Kapitein De Maeyer geniet het vertrouwen van ere-zonecommandant majoor Janssen, de zoneraad en de hele brandweerzone. “We geloven rotsvast in de kwaliteiten van kapitein De Maeyer.” aldus zonevoorzitter Bart Seldeslachts, “ Ze levert al enkele jaren goed beleidswerk voor de zone.” We wensen haar dan ook veel succes bij het uitoefenen van deze functie.

De pers berichtte al over aanstelling van kapitein De Maeyer, want Brandweer Zone Rand wordt sinds kort geleid door de eerste vrouwelijke zonecommandant in België. We zijn best trots op de diversiteit in onze zone, maar zoals kapitein De Maeyer zelf zegt: “Mijn persoon doet er eigenlijk niet toe. Het is mijn job ervoor te zorgen dat mijn collega’s hun job in de best mogelijke omstandigheden kunnen doen.”