Fireground Survival voor alle manschappen van Brandweer Zone Rand

Fireground Survival voor alle manschappen van Brandweer Zone Rand

Veiligheid staat met stip op één bij Brandweer Zone Rand. De jouwe, maar ook de onze. Daarom zullen onze 849 manschappen dit jaar de “Brandweerman in Nood” opleiding volgen.

In deze opleiding leren brandweermensen hoe ze moeten reageren als ze tijdens een woningbrand in de problemen raken. De brandweer werkt in een risicovolle en snel veranderende omgeving. Het inschatten van risico’s en er gepast op reageren, is een belangrijk deel van ons werk en noodzakelijk voor onze eigen veiligheid. Daarom zet Brandweer Zone Rand niet alleen in op het materieel en de uitrusting van de manschappen, maar ook op hun opleiding.

De “Brandweerman in Nood” opleidingen zullen gegeven worden door een dertigtal zonale instructeurs, zodat alle manschappen voldoende begeleid worden tijdens hun opleiding en oefeningen. De eerste collega’s hebben hun opleiding tot instructeur net afgerond. De komende maand volgen de andere instructeurs zodat in februari de opleidingen in onze posten van start kunnen gaan. Twee oefenparcours zullen dan de zone rondreizen.