Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen slaan handen in elkaar

Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen slaan handen in elkaar

Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Antwerpen zullen in de toekomst nauwer samenwerken. Ze tekenden een overeenkomst die de efficiëntie van hun werking zal verhogen, zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.

De industriebrand in Wommelgem enkele weken terug toonde duidelijk aan hoe belangrijk samenwerking is in het brandweervak, zowel binnen een brandweerzone als over de brandweerzones heen. Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand besloten om deze samenwerking verder te concretiseren. De complementariteit van de twee brandweerzones zorgt ervoor dat op verschillende vlakken samenwerkingsverbanden opgestart kunnen worden.

Personeel

Enerzijds zorgen de beroepskrachten van Brandweer Zone Antwerpen voor een zeer stabiele basisdekking die altijd constant is. Dit is een optimale situatie voor de grootstedelijke context en de haven. Anderzijds werkt Brandweer Zone Rand hoofdzakelijk met vrijwilligers, waardoor een meer variabele bezetting bestaat. Dat heeft als groot voordeel dat op korte termijn een zeer groot aantal mensen gemobiliseerd en ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij stormweer.

Zonevoorzitter van Brandweer Zone Antwerpen, Bart De Wever, is een grote voorstander van deze werkwijze. “Dankzij het samenwerkingsverband kan Antwerpen in de toekomst rekenen op bijstand van Brandweer Zone Rand bij grote wateroverlast en industriële incidenten. Dat komt onze veiligheid ten goede.”

Bijzondere en simultane risico’s

Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand zullen elkaar bijstaan op het vlak van Snelste Adequate Hulp, wat betekent dat de post die het snelst ter plaatse kan zijn opgeroepen wordt, ook als dat een post uit een andere zone is. De beide brandweerzones staan bovendien klaar voor elkaar bij het afdekken van simultane risico’s. Als er op hetzelfde moment enkele specifieke of grote interventies aan de gang zijn, kunnen de zones operationeel bijspringen tijdens een interventie, maar ook instaan voor een deel van het grondgebied. Deze “restdekking” zorgt ervoor dat de permanente bescherming van burgers en goederen binnen het grondgebied niet in het gedrang komt.

Concrete projecten

Naast bijstand bij wateroverlast of stormschade en grootschalige incidenten of een overname van de restdekking, liggen er nog meer concrete projecten op tafel. Op korte termijn zullen Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand samenwerken op het gebied van:

  • groot watertransport: bij interventies in waterarm gebied kan Brandweer Zone Antwerpen beroep doen op het tankwagentransport van Brandweer Zone Rand

  • zware technische hulpverlening: bij specifieke interventies zoals incidenten met treinen of trams, kan Brandweer Zone Rand beroep doen op het materieel en de gespecialiseerde manschappen van Brandweer Zone Antwerpen

  • commandovoering: de commandoposten van beide zones kunnen bij grote interventies samen ingezet worden

  • specialistische teams: de RED-teams en IGS-teams van de zones, die respectievelijk opgeleid zijn voor reddingen op moeilijk bereikbare plaatsen en incidenten met gevaarlijke stoffen, kunnen elkaar bijstaan bij specifieke interventies

De brandweerzones willen ook samen strategisch denken en een beleid voor de toekomst ontwikkelen. Samen met de andere Antwerpse brandweerzones kunnen ze zo op een efficiënte manier de hervorming van de Civiele Bescherming opvangen.

Volgens de zonevoorzitter van Brandweer Zone Rand, Bart Seldeslachts, maakt de brandweerhervorming niet alleen een doorgedreven samenwerking tussen brandweerposten binnen een zone mogelijk, maar vergemakkelijkt ze ook interzonale samenwerking. “Door ook tussen zones samen te werken, kunnen we nog meer schaalvoordelen benutten. Zo kunnen we werken aan een brandweer die maximaal inspeelt op de maatschappelijk noden van de 21ste eeuw.” Centraal daarbij staat een zo efficiënt mogelijke inzet van de (financiële) middelen en brandweermensen. Op deze manier willen Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone Rand alle burgers en de hele maatschappij zo goed mogelijk bijstaan en helpen in geval van nood.