Binnen Zone Rand

Om ons team te versterken zoeken wij

 

40 vrijwillig brandweermannen (m/v)

via aanwerving, met wervingsreserve

Er zijn vacatures voor alle brandweerposten in onze zone. Download hier de volledige openverklaring (vacaturetekst) met alle informatie.

Om te kunnen solliciteren voor de functie van (vrijwillig) brandweerman moet je een federaal geschiktheidsattest (FGA) hebben. Meer info daarover op www.ikwordbrandweer.be, waar je ook kan inschrijven voor de proeven.

Er worden nog FGA-proeven georganiseerd op Campus Vesta (brandweerschool provincie Antwerpen) op :

 • 13 september, inschrijven vanaf 19/08
 • 11 oktober, inschrijven vanaf 13/09

Heb je al een FGA maar zijn je sportproeven na 2 jaar vervallen? Je kan er op deze momenten ook terecht om deze proeven te verlengen. 

Als je je attest of verlenging in één van deze sessies haalt, zou je je attest nog voor het sluiten van de vacatures moeten ontvangen.

JOBINHOUD
Elke dag bij de brandweer is anders. Brand, ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen,vervuiling, wespennesten... telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. De taken van de brandweer zijn heel divers en soms complex, waardoor er aan opleiding en oefening ook heel wat tijd besteed wordt. Meer info in het functieprofiel.

Als brandweervrijwilliger stel je je van thuis uit beschikbaar voor oproepen. Daarom is het belangrijk dat je binnen de vijf minuten in de brandweerpost kan zijn, zo kan je je collega’s snel vervoegen bij een oproep. Wij vragen om minimaal 1 week op 4 van dienst te zijn samen met je ploeg, maar hoe vaker je beschikbaar bent, hoe beter uiteraard.

AANBOD
Wat je van een job als vrijwilliger bij de brandweer mag verwachten:

 • veel voldoening
 • deel uitmaken van de brandweerfamilie
 • degelijke opleidingen en doorgroeimogelijkheden
 • prestatievergoeding voor alle interventies en opleidingen

Zodra je aangesteld wordt, kan je deelnemen aan de opleiding in de brandweerschool om het brevet brandweerman te behalen. De opleiding voor brandweervrijwilligers is dezelfde als deze voor beroepsbrandweerlieden. De lessen worden ’s avonds, in de weekends en indien mogelijk tijdens de week georganiseerd. De opleidingskosten zijn ten laste van de hulpverleningszone.

SOLLICITEREN
Brandweermicrobe te pakken? Solliciteer dan tot en met zondag 20 oktober door het inschrijvingsformulier met de nodige bijlagen in pdf te e-mailen naar [email protected]

 

1 zonecommandant

Een zonecommandant heeft de operationele leiding van de hulpverleningszone. Hij of zij is:

 • operationeel coördinator: strategische coördinatie in noodsituaties
 • operationeel medewerker: operationele taken (kunnen) uitvoeren om de hulpdiensten permanent beschikbaar te houden
 • administratief leidinggevende: goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te verzekeren
 • contactpersoon: verantwoording afleggen aan de bestuurlijke overheden
 • facilitator: good governance implementeren

De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minstens vijf jaar in een managementfunctie;
 • minstens de graad van kapitein hebben.

Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.

Solliciteren? Lees zeker het volledige selectiereglement.

 

1 bijzondere rekenplichtige

De bijzondere rekenplichtige beheert de financiële middelen van Brandweer Zone Rand. Je bent er persoonlijk aansprakelijk voor dat de ontvangsten van Brandweer Zone Rand worden geïnd en dat de regelmatig betaalbaar gestelde uitgaven worden gedaan. Je ontwikkelt ook het financiele beleid van onze hulpverleningszone.

Je komt in aanmerking wanneer je een van de volgende functies bekleed:

 • financieel beheerder van een gemeente;
 • financieel beheerder van een OCMW;
 • gewestelijk ontvanger;
 • bijzonder rekenplichtige van een politiezone;
 • of aan de voorwaarden voldoet om benoemd te worden tot financieel beheerder van een gemeente én voor een gemeente of de Provincie Antwerpen werkt.

Lees zeker de volledige openverklaring en het selectiereglement hieronder.

 

Vragen over vacatures?
03 369 64 04
[email protected]

 
BijlageGrootte
PDF icon federaal_functieprofiel_brandweerman.pdf1.91 MB
PDF icon openverklaring_aanwerving_vrijwilligbwm_zonaal_v3.pdf124.51 KB
PDF icon inschrijvingsformulier_vrijwillige_brandweerman.pdf165.29 KB
PDF icon 20190701_brandweerzonerand_selectiereglement_zonecommandant.pdf184.92 KB
PDF icon openverklaring_bijzondererekenplichtige.pdf268 KB
PDF icon selectiereglement_bijzondererekenplichtige_v2.pdf168.04 KB